DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/53-56

Rövzə Şaməmmədli

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


TURİZM SFERASINDA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ ƏSASLARI


Xülasə

Müasir texnologiyalar, ilk növbədə informasiya və rabitə texnologiyası (İKT), turizm sənayesinin gələcək istiqamətinin və inkişaf tempinin müəyyən edilməsində, aparıcı rola malikdir. İKT turizm bazarında tələb və təklif tərəfləri arasında yeni əlaqələrin qurulmasında yaxından iştirak edir. İKT-nin turizm sənayesinə inteqrasiyası turizm müəssisəsinin uğuru üçün vacibdir. İKT fərdin istənilən vaxt istənilən yerdən turizm məhsulları haqqında məlumat əldə etməsinə şərait yaradır. Əslində, İnformasiya Texnologiyaları təkcə turizmin inkişafında mühüm rol oynamayıb, həm də turizm fenomenini dünyanın hər yerinə yayaraq səyahəti daha təhlükəsiz etmişdir. Turizm müəssisələri mobil kompüterlər, veb texnologiyaları və s. meydana çıxdıqdan sonra klaviaturada bir kliklə bütün dünya üzrə hədəf müştərilərə çata bilirlər. Turizm sənayesinin yayılması, təhlükəsizliyi və digər aspektləri baxımından inkişaf etmiş İnformasiya Texnologiyalarının rolu bu məqalədə nəzərdən keçirilir.

 Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, internet, turizm sənayesi, səyahətçi, inkişaf


Rovza Shamammadli

Baku State University

master student

[email protected]


Fundamentals of application of information technologies in the sphere of tourism


Abstract

Modern technologies, primarily information and communication technology (ICT), have a leading role in determining the future direction and pace of the tourism industry development. ICT is closely involved in establishing new relationships between supply and demand parties in the tourism market. The Integration of ICT in the tourism industry is an essential for success of tourism enterprise. ICT facilitates an individual to access the tourism products information from anywhere any time. In fact, Information Technology or IT has played a critical role not just in the advancement of tourism, but it has helped inspreading the phenomenon of tourism to every part of the world and has made travel safer. Tourism enterprises can also reach the targeted customers across the globe in a single click on the keypad after emergence of mobile computers, web technologies etc. The role of Information Technologies which has developed in terms of the tourism industry’s proliferation, safety and other aspects are overviewed in this paper.

Keywords: information technology, internet, tourism industry, traveller, development

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [397,27 Kb] (yüklənib: 65)


Baxış: 334
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]