DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/57-60

Orxan Quluzadə 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti

magistrant

[email protected] 


BİZNES FƏALİYYƏTİNDƏ UĞURLU STRATEGİYALAR


Xülasə

Mövzunun tədqiqində məqsəd öz biznes fəaliyyətlərində böyük uğurlar qazanan şirkətlərin tətbiq etdiyi  müxtəlif metod və yanaşmaları, strategiyaları dəyər-ləndirərək biznez fəaliyyətlərini böyütmək  istəyən  sahibkarlara diqqət etməli olduqu nüansları və öz biznes strategiyalarını yaratmaqda ilham ala biləcəyləri uğurlu biznes strategiyalarını çatdırmaqdan ibarətdir.Tədqiqat zamanı beş böyük biznes müəssisə sinin tətbiq etdiyi strategiyalara toxunulmuşdur. Bunlar Tesla, Toyota, Spotifay, Amazon və Starbuck şirkətləridir. Qeyd olunan müəssisələrin  uğurunun açarı olaraq,  apardıqları analizlərdən gəldiyi nəticələrlə tətbiq etdikləri strategiyaları qeyd etsək,   yəqin ki, yanılmarıq. Hər birinin özünə xas olan metodları, taktiki gedişatları biznes dünyası üçün tam olaraq bir dərs nitəliyindədir. Bu baxımdan bu mövzunun tədqiqinin praktiki olaraq biznes fəaliyyətinə böyük töhfələri olacaqdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, düzgün seçilmiş strategiya qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda açar rol oynadıqı kimi effektiv olmayan strategiya biznes fəaliyyətini uçuruma sürüklüyə bilər.  

Açar sözlər: biznes, strategiya, sahibkar, metod, uğur


Orkhan Guluzade

Azerbaijan State Oil and Industry University 

master student

[email protected]     


Successful strategies in businness activity


Xülasə

The objective of the study is to deliver a variety of methods and approaches applied by companies that have made great strides in their business activities, the nuances that they need to focus on entrepreneurs who want to grow their business activities by valuing strategies, and successful business strategies that they can be inspired to create their own business strategies. The study touched on strategies employed by five large business enterprises. These are Tesla, Toyota, Spotifay, Amazon and Starbuck. As a key to the success of the registered agencies, we are probably not mistaken if we note the strategies they apply with the results they come from their analysis. Each of them has its own methods, tactics, and tactics. In this respect, the study of this topic will practically have a major contribution to business activity. It should be noted that a strategy that is not as effective as a properly chosen strategy plays a key role in achieving the goal ahead could drive business activity into the cliff.

Keywords: business, strategy, entrepreneur, method, success 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [397,09 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 63
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]