DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/69-73

Farid Huseynov

Baku State University

master student

[email protected]


LEGAL REGULATION OF THE ARBITRATION INSTITUTION IN THE

NATIONAL LEGISLATION


Abstract

The article is devoted to the external forms of expression of the arbitration agreement as a civil law contract. The existing forms of arbitration agreement are analyzed from the point of view of issues that determine the legal consequences of its drafting, application and contestation, ultimately mediating the decision on the arbitrability of the dispute. The practical expediency of drawing up an arbitration agreement in writing as a single document signed by both parties is substantiated. The basis of this justification was the whole set of legal factors identified in the course of the study. Among them: the difficulties that arise for the subjects of the states participating in the New York and European conventions, which contain different requirements for the form of an arbitration agreement. The dual nature of the arbitration agreement, which allows the possibility of using civil law as a regulatory basis for the requirements for its form, recognizing its invalidity as a consequence of non-compliance with a simple written form of a foreign economic transaction. The impossibility of qualifying the complex composition of procedural actions, the process of “exchanging statements of claim and responses to a claim, in which one of the parties claims the existence of an agreement, and the other does not object to it,” as a simple written form of concluding an agreement 

Keywordsinternational commercial arbitration, civil law contract, arbitration agreement, form of arbitration agreement, arbitrability of dispute, invalidity of arbitration agreement


Fərid Hüseynov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]

     

Milli qanunverilikdə arbitraj institutunun hüquqi tənzimlənməsi


Xülasə

Məqalə mülki hüquq müqaviləsi kimi arbitraj müqaviləsinin xarici ifadə formalarına həsr edilmişdir. Arbitraj müqaviləsinin mövcud formaları onun tərtibi, tətbiqi və mübahisələndirilməsinin hüquqi nəticələrini müəyyən edən, son nəticədə mübahisənin arbitrajlılığına dair qərarın qəbul edilməsində vasitəçilik edən məsələlər nöqteyi-nəzərindən təhlil edilir. Arbitraj müqaviləsinin hər iki tərəf tərəfindən imzalanmış vahid sənəd kimi yazılı şəkildə tərtib edilməsinin praktiki məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmışdır. Bu əsaslandırmanın əsasını araşdırma zamanı müəyyən edilmiş bütün hüquqi amillər toplusu təşkil edirdi. Onların arasında: arbitraj müqaviləsinin formasına dair müxtəlif tələbləri özündə əks etdirən Nyu-York və Avropa konvensiyalarının iştirakçısı olan dövlətlərin subyektləri üçün yaranan çətinliklər; arbitraj müqaviləsinin xarici iqtisadi əməliyyatın sadə yazılı formasına əməl edilməməsi nəticəsində onun etibarsızlığını tanıyaraq, onun formasına dair tələblər üçün tənzimləyici əsas kimi mülki hüquqdan istifadə imkanlarına imkan verən ikili xarakteri.Prosessual hərəkətlərin mürəkkəb tərkibinin kvalifikasiyasının qeyri-mümkünlüyü, “tərəflərdən birinin müqavilənin mövcudluğunu iddia etdiyi, digərinin isə buna etiraz etmədiyi iddia ərizələri və iddiaya cavablar mübadiləsi” prosesi kimi müqavilənin bağlanmasının sadə yazılı forması. 

Açar sözlər: beynəlxalq kommersiya arbitrajı, mülki hüquq müqaviləsi, arbitraj müqaviləsi, arbitraj müqaviləsinin forması, mübahisənin arbitrajlığı, arbitraj müqaviləsinin etibarsızlığı

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [389,39 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]