DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/81-84

Əli Rəhimov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


ABŞ-IN LATIN AMERİKASINA XARİCİ MÜDAXİLƏSİ


Xülasə

ABŞ-ın Latın Amerikasına xarici müdaxiləsi onilliklər ərzində əhəmiyyətli və mübahisəli məsələ olmuşdur. Birləşmiş Ştatlar müxtəlif səbəblərə, o cümlədən siyasi, iqtisadi və strateji maraqlara görə Latın Amerikası ölkələrinə həm açıq, həm də gizli şəkildə müdaxilə etməkdə uzun tarixə malikdir. Bu elmi məqalədə ABŞ-ın Latın Amerikasına xarici müdaxiləsinin tarixi təhlili, bu cür müdaxilələrin əsas hadisələri, motivləri və təsirləri araşdırılır. Bu Birləşmiş Ştatların müdaxilələrinin Latın Amerikasının siyasi və iqtisadi mənzərəsini necə formalaşdırdığını və Birləşmiş Ştatlar ilə Latın Amerikası ölkələri arasındakı münasibətlərə necə təsir etdiyini vurğulayır. Tədqiqat ABŞ-ın Latın Amerikasına müdaxiləsi və onun əsas səbəbləri ilə məhdudlaşmışdır. Araşdırmada iqtisadi faktorlar, ideoloji narahatlıqlar və narkotikə qarşı mübarizənin ABŞ-ın Latın Amerikasına qarşı müdaxilə siyasətini formalaşdıran amillərdən olduğu vurğulanır.

Açar sözlər: ABŞ, Latın Amerikası, xarici siyasət, iqtisadi amillər, ideoloji amillər


Ali Rahimov

Baku State University

master student

[email protected]


The foreign intervention of the United States in Latin America


Abstract

The foreign intervention of the United States in Latin America has been a significant and contentious issue for decades. The United States has a long history of intervening in Latin American countries, both overtly and covertly, for various reasons, including political, economic, and strategic interests. This scientific article provides a historical analysis of the foreign intervention of the United States in Latin America, examining key events, motives, and impacts of such interventions. It highlights how The United States interventions have shaped the political and economic landscape of Latin America and influenced the relationship between the United States and Latin American countries. The paper is resricted in the interfere of USA and causes under that. The paper supports that economic factors, ideologic worries, and fight against drug are the shaping factors of interfering policy of USA on Latin America.

Keywords: USA, Latin America, foreign policy, economical factors, ideological factors

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [394,18 Kb] (yüklənib: 49)


Baxış: 113
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]