DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/85-90

Sadig Shafiyev

Baku State University

master student

[email protected]


THE BUSINESS CASE FOR HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE: MITIGATING

RISKS AND ENHANCING BRAND REPUTATION


Abstract

Human rights due diligence has become an increasingly important issue in recent years, as businesses are becoming more aware of the potential negative impacts their operations can have on human rights. Human rights due diligence is the process by which companies identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human rights impacts. It is a key component of the corporate responsibility to respect human rights, as outlined in the Guiding Principles on Business and Human Rights.

The Guiding Principles on Business and Human Rights were developed by the United Nations Human Rights Office of the High Commissioner in 2011. These principles are based on three pillars: the state duty to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, and the need for access to effective remedies for human rights abuses. The corporate responsibility to respect human rights is a central concept of these principles, and it requires businesses to conduct human rights due diligence to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human rights impacts. 

John Ruggie, a professor at Harvard University and former United Nations Special Representative on Business and Human Rights, has been a leading voice in the field of business and human rights. Ruggie's work has emphasized the importance of companies taking a proactive approach to human rights due diligence, and he has developed the "Protect, Respect and Remedy" framework for companies to follow. This framework is based on the idea that companies have a responsibility to respect human rights and that they can take proactive steps to prevent human rights abuses. (United Nations. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner).

This article concludes by highlighting the importance of integrating human rights due diligence into corporate sustainability strategies. Businesses that take a proactive approach to human rights due diligence can not only mitigate the risk of negative impacts on human rights but also gain a competitive advantage by distinguishing themselves from their peers. The references used in this article include the Guiding Principles on Business and Human Rights, John Ruggie's work, and academic studies on the topic of human rights due diligence. By incorporating these principles and best practices into their operations, businesses can help to ensure that they respect human rights and 

contribute to sustainable development.

Keywords: human rights due diligence; corporate responsibility; guiding principles on business and human rights; protect, respect and remedy framework; brand reputation; competitive advantage; sustainability; sustainable development

Sadiq Şəfiyev

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


İnsan hüquqlarının lazımi araşdırması üçün biznes nümunəsi: Risklərin azaldılması və

brend reputasiyasının artırılması


Xülasə

Müəssisələr öz əməliyyatlarının insan hüquqlarına göstərə biləcəyi potensial mənfi təsirlərdən daha çox xəbərdar olduqları üçün insan hüquqlarının lazımi müayinəsi son illərdə getdikcə daha vacib məsələyə çevrilmişdir. İnsan hüquqları ilə bağlı lazımi araşdırma şirkətlərin insan hüquqlarına mənfi təsirlərini necə aradan qaldırdıqlarını müəyyənləşdirmək, qarşısını almaq, azaltmaq və hesablamaq prosesidir. Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərdə qeyd olunduğu kimi insan hüquqlarına hörmət etmək korporativ məsuliyyətin əsas komponentidir.

Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər 2011-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Komissarlığının İnsan Hüquqları İdarəsi tərəfindən hazırlanmışdır. Bu prinsiplər üç sütuna əsaslanır: insan hüquqlarını qorumaq üçün dövlət borcu, insan hüquqlarına hörmət etmək üçün korporativ məsuliyyət və insan hüquqlarının pozulması üçün effektiv vasitələrə çıxış ehtiyacı. İnsan hüquqlarına hörmətlə bağlı korporativ məsuliyyət bu prinsiplərin mərkəzi konsepsiyasıdır və o, bizneslərdən insan hüquqlarına mənfi təsirlərini müəyyən etmək, qarşısını almaq, yumşaltmaq və hesablamaq üçün insan hüquqları ilə bağlı lazımi araşdırma aparmağı tələb edir.

Harvard Universitetinin professoru və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Biznes və İnsan Hüquqları üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi Con Ruggie biznes və insan hüquqları sahəsində aparıcı söz sahibi olmuşdur. Ruggie'nin işi şirkətlərin insan hüquqlarının lazımi araşdırmaya proaktiv yanaşmasının vacibliyini vurğuladı və o, şirkətlərin izləməsi üçün "Qorun, Hörmət et və Çözüm et" çərçivəsini hazırladı. Bu çərçivə şirkətlərin insan hüquqlarına hörmət etmək üçün məsuliyyət daşıması və insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün fəal addımlar ata biləcəyi ideyasına əsaslanır. (United Nations. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.)

Bu məqalə insan hüquqlarının lazımi araşdırmasının korporativ davamlılıq strategiyalarına inteqrasiyasının vacibliyini vurğulamaqla yekunlaşır. İnsan hüquqlarının qiymətləndirilməsinə proaktiv yanaşan bizneslər təkcə insan hüquqlarına mənfi təsirlərin riskini azalda bilməz, həm də həmyaşıdlarından fərqlənməklə rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərlər. Bu məqalədə istifadə olunan istinadlar arasında Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər, Con Ruggie-nin işi və insan hüquqlarının lazımi müayinəsi mövzusunda akademik tədqiqatlar daxildir. Bu prinsipləri və ən yaxşı təcrübələri öz əməliyyatlarına daxil etməklə, bizneslər insan hüquqlarına hörmət etmələrini təmin etməyə və davamlı inkişafa töhfə verə bilərlər.

Açar sözlər: insan hüquqları üzrə lazımi araşdırma; Korporativ məsuliyyət; biznes və insan hüquqları üzrə rəhbər prinsiplər; çərçivəni qorumaq, hörmət etmək və aradan qaldırmaq; brend reputasiyası; rəqabət üstünlüyü; davamlılıq; davamlı inkişaf

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [391,86 Kb] (yüklənib: 29)


Baxış: 155
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]