DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/94-97

Aytac Alməmmədova

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

almmmdovaaytac@gmail.com 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATINA   ÜZVLÜYÜNÜN HÜQUQİ ASPEKTDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ


Xülasə

Dünya Ticarət Təşkilatı dünyanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 95%-ni əhatə edir və hazırda həmin təşkilata 164 dövlət üzvdür. Bu təşkilat həmin dövlətlər üçün ümumi iqtisadi əməkdaşlıq prinsiplərinin qurulması, yeni ticarət qaydalarının formalaşdırılması və mübahisələrin həlli mexanizmi üçün çoxtərəfli ticarət danışıqları forumudur. Hazırda dövlətlərin əksəriyyəti öz fəaliyyətlərini Dünya Ticarət Təşkilatının qayda-qanunlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. 1947-ci ildə GATT çərçivəsində başladılan gömrük tarifləri və kvotaları qaldıraraq azad ticarət təcrübələrini genişləndirmək səyləri Dünya Ticarət Təşkilatının yaradılması ilə daha geniş miqyas aldı və sanksiya gücü artırıldı. Dünya Ticarət Təşkilatının əsas məqsədi beynəlxalq ticarəti maksimum səviyyədə liberallaşdırmaqla azad və şəffaf rəqabət şəraitində dünyanın rifah səviyyəsini yüksəltməkdən ibarətdir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının əsas məqsədlərindən biri DTT-a üzv olmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətdə atılmış ilk addım Azərbaycan Respublikası tərəfindən 1997-ci il iyunun 23-də DTT Katibliyinə namizədlik üçün müraciət edilməsi olmuşdur. Bu araşdırmada Azərbaycan Respublikasının DTT-a üzvlük prosesi hüquqi baxımdan ümumi şəkildə təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: Dünya Ticarət Təşkilatı, GATT, DTT, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü


Aytaj Almammadova

Baku State University

master student

almmmdovaaytac@gmail.com


Evaluation of the membership of the Republic of Azerbaijan

in the wto from the legal aspect


Abstract

The World Trade Organization covers 97% of the world's total trade turnover and currently 164 countries are members of that organization. This organization is a multilateral trade negotiation forum for those countries to establish common principles of economic cooperation, formulate new trade rules and dispute settlement mechanism. Currently, most of the countries are trying to adapt their activities to the rules of the World Trade Organization. Efforts to expand free trade practices by raising customs tariffs and quotas, initiated under the GATT in 1947, were expanded with the creation of the World Trade Organization and the power of sanctions was increased. The main goal of the World Trade Organization is to increase the level of prosperity of the world under the conditions of free and transparent competition by liberalizing international trade at the maximum level. After gaining independence, one of the main goals of the Republic of Azerbaijan is to become a member of the DTT. On June 23, 1997, the Republic of Azerbaijan applied for candidacy to the DTT Secretariat as the first step taken in this direction. In this study, the process of accession to the DTT of the Republic of Azerbaijan was analyzed in general from a legal point of view.

Keywords: World Trade Organization, GATT, WTO, The Republic of Azerbaijan, Azerbaijan's membership in the World Trade Organization

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [405,63 Kb] (yüklənib: 23)

Baxış: 51
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]