DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/121-123

Gunay Mammadli

Baku State University

master student

[email protected]


PILOT JUDGMENT PROCEDURE OF THE EUROPEAN COURT OF

HUMAN RIGHTS


Abstract

The pilot judgement procedure was developed as a technique for cope with the repetitive cases which are arising from the structural problems. It was initially included in the system by the resolutions of the Committee of Ministers. Then with the amendment of the Rules of Court in 2011, this procedure took its place in the legislation. In the pilot judgement procedure The European Court of Human Rights (ECrHR) gives the Government clear indications of the type of remedial measures needed to resolve systemic problem. The ECrHR may direct in the operative provisions of the pilot judgment that the remedial measures be adopted within a specified time. The following parts of the process will differ depending on whether the necessary measures are taken or not. The strike out decision which became a part of the pilot judgement procedure, recently attracts great attention. Following this development and similar ones, the historical development, bases and specifications (that distinguish it from other methods) of pilot judgement procedure and pilot judgement cases have been the subject of partly discussions and partly applauses. This study has been carried out to address the pilot judgement procedure pilot judgement cases are summarized. 

Keywords: The pilot judgement procedure, The European Court of Human Rights, ECHR, the article 61 of the Rules of Court, to strike the applications out 

                           

                           Günay Məmmədli

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Avropa İnsan Hüquqlar Məhkəməsının pilot-qərar proseduru


Xülasə

Pilot-qərar proseduru struktur problemlərindən yaranan təkrar işlərlə mübarizə aparmaq üçün hazırlanmışdır. O, ilkin olaraq Nazirlər Komitəsinin qərarları ilə sistemə daxil edilib. Daha sonra 2011-ci ildə Məhkəmə Əsasnaməsinə edilən dəyişikliklə bu prosedur qanunvericilikdə öz yerini tutdu. Pilot-qərar prosedurunda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Hökumətə sistemli problemi həll etmək üçün lazım olan islahedici tədbirlərin növü ilə bağlı aydın təlimat verir. AİHM, pilot-qərarın operativ müddəalarına uyğun olaraq, müəyyən edilmiş vaxt ərzində islahedici tədbirlərin görülməsinə rəhbərlik edə bilər. Lazımi tədbirlərin görülüb-görülməməsindən asılı olaraq prosesin aşağıdakı hissələri fərqlənəcək. Pilot mühakimə prosedurunun bir hissəsinə çevrilmiş ləğv qərarı son vaxtlar çox diqqət çəkib. Bu inkişafdan və buna bənzər hadisələrdən bəri, pilot-qərar proseduru və pilot məhkəmə işlərinin tarixi inkişafı, əsaslandırması və spesifikasiyası (onu digər üsullardan fərqləndirir) qismən müzakirə edilmiş və qismən alqışlanmışdır. Bu araşdırmada pilot qərar prosedurunu həll etmək üçün həyata keçirilən pilot qərar halları ümumiləşdirilmişdir.

Açar sözlər: Pilot qərar proseduru, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, AİHM, Məhkəmə Reqlamentinin 61-ci maddəsi, ərizələrin ləğvi


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [378,86 Kb] (yüklənib: 24)


Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]