DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/128-131

Sadig Shafiyev

Baku State University

master student

[email protected]


NAVIGATING ETHICAL COMPLEXITIES: STRATEGIES FOR IMPLEMENTING HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE IN GLOBAL SUPPLY CHAINS


Abstract

The article highlights the importance of implementing human rights due diligence in global supply chains to mitigate potential human rights risks and promote ethical and sustainable practices throughout the supply chain. The article presents a framework consisting of four key steps that companies can take to implement human rights due diligence in their global supply chains. These steps are conducting a risk assessment, developing a code of conduct, establishing a monitoring and reporting mechanism, and engaging with stakeholders.

However, implementing human rights due diligence in global supply chains is not without ethical complexities. Companies must address issues such as power dynamics between stakeholders, cultural differences, and conflicting interests in a collaborative and stakeholder-driven approach. The article stresses that companies must recognize these complexities and work with their stakeholders to address them in a transparent and accountable manner. By doing so, companies can mitigate the risks of human rights violations and promote ethical and sustainable practices throughout their supply chains.

In conclusion, the article highlights the importance of implementing human rights due diligence in global supply chains to promote ethical and sustainable practices. The article presents a framework consisting of four key steps that companies can take to implement human rights due diligence in their global supply chains. However, implementing human rights due diligence in global supply chains is not without ethical complexities. Companies must address these complexities in a collaborative and stakeholder-driven approach to promote sustainable and responsible supply chain management. By adopting a comprehensive and integrated approach, companies can mitigate the risks of human rights violations and promote ethical and sustainable practices throughout their supply chains.

Keywords: human rights due diligence; global supply chains; ethical complexities; stakeholder engagement; sustainable supply chain management; risk assessment; code of conduct; monitoring and reporting mechanism; transparency; accountability


Sadiq Şəfiyev

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Etik mürəkkəbliklərin naviqasiyası: Qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqlarının təhlinin tətbiqi strategiyaları


Xülasə

Məqalə potensial insan hüquqları risklərini azaltmaq və bütün təchizat zəncirində etik və davamlı təcrübələri təşviq etmək üçün qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqları üzrə lazımi araşdırmanın həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayır. Məqalədə şirkətlərin qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqlarının lazımi müayinəsini həyata keçirmək üçün ata biləcəyi dörd əsas addımdan ibarət çərçivə təqdim olunur. Bu addımlar riskin qiymətləndirilməsinin aparılması, davranış kodeksinin işlənib hazırlanması, monitorinq və hesabat mexanizminin yaradılması və maraqlı tərəflərlə əlaqənin qurulmasıdır.

Bununla belə, qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqları üzrə lazımi araşdırmanın həyata keçirilməsi etik mürəkkəbliklərdən də xali deyil. Şirkətlər maraqlı tərəflər arasında güc dinamikası, mədəni fərqlər və ziddiyyətli maraqlar kimi məsələləri əməkdaşlıq və maraqlı tərəflərə əsaslanan yanaşmada həll etməlidir. Məqalədə vurğulanır ki, şirkətlər bu mürəkkəblikləri dərk etməli və onları şəffaf və hesabatlı şəkildə həll etmək üçün öz maraqlı tərəfləri ilə işləməlidirlər. Bununla şirkətlər insan hüquqlarının pozulması risklərini azalda və bütün təchizat zəncirlərində etik və davamlı təcrübələri təşviq edə bilərlər.

Yekun olaraq, məqalə etik və davamlı təcrübələri təşviq etmək üçün qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqları üzrə lazımi araşdırmanın həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayır. Məqalədə şirkətlərin qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqlarının lazımi müayinəsini həyata keçirmək üçün ata biləcəyi dörd əsas addımdan ibarət çərçivə təqdim olunur. Bununla belə, qlobal təchizat zəncirlərində insan hüquqları üzrə lazımi araşdırmanın həyata keçirilməsi etik mürəkkəbliklərdən də xali deyil. Şirkətlər davamlı və məsuliyyətli təchizat zəncirinin idarə edilməsini təşviq etmək üçün bu mürəkkəblikləri əməkdaşlıq və maraqlı tərəflərə əsaslanan yanaşma ilə həll etməlidirlər. Kompleks və inteqrasiya olunmuş yanaşma tətbiq etməklə şirkətlər insan hüquqlarının pozulması risklərini azalda və bütün təchizat zəncirlərində etik və davamlı təcrübələri təşviq edə bilərlər.

Açar sözlər: insan hüquqlarının qiymətləndirilməsi; qlobal təchizat zəncirləri; etik mürəkkəbliklər; maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi; davamlı təchizat zəncirinin idarə edilməsi; riskin qiymətləndirilməsi; davranış kodeksi; monitorinq və hesabat mexanizmi; şəffaflıq; cavabdehlik

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [383,94 Kb] (yüklənib: 24)


Baxış: 38
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]