DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/135-139

Farid Huseynov

Baku State University

master student

[email protected]


THE PROCESS OF MONITORING THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AND LOCAL ARBITRATION AGREEMENTS


Abstract

Arbitration agreement - regardless of whether it is contractual or otherwise, it is an agreement of the parties to refer all or certain disputes to arbitration related to any specific legal relationship between the parties.

An arbitration agreement may be entered into as an arbitration clause in a contract or as a separate agreement.

The arbitration agreement is concluded in written form. The agreement is considered to be concluded in writing if it is reflected in the document signed by the parties. Concluded by exchanging letters or using other means of teletype, telegraph or electronic communication that ensures the establishment of such an agreement. And the other party does not object to it. A reference to an arbitration clause in a contract is an agreement to arbitrate, provided the contract is in writing and that reference makes the clause a part of the contract. 

Keywordssystem of state control, court, arbitration enforcement, state control against arbitration, arbitration agreement


Fərid Hüseynov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


BEYNƏLXALQ VƏ YERLİ ARBİTRAJ SAZİŞLƏRİNİN İCRASINA   NƏZARƏTİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ PROSESİ


Xülasə

Arbitraj müqaviləsi - müqavilə və ya başqa cür olmasından asılı olmayaraq, tərəflər arasında hər hansı konkret hüquqi münasibətlə bağlı bütün və ya müəyyən mübahisələrin arbitraj məhkəməsinə verilməsinə dair tərəflərin razılığıdır.

Arbitraj razılaşması müqavilədə arbitraj müddəası kimi və ya ayrıca müqavilə kimi bağlana bilər.Arbitraj müqaviləsi yazılı formada bağlanır.

Müqavilə tərəflərin imzaladığı sənəddə öz əksini tapıbsa, yaxud məktub mübadiləsi yolu ilə və ya belə müqavilənin yaradılmasını təmin edən digər teletayp, teleqraf və ya elektron rabitə vasitələrindən istifadə etməklə bağlanıbsa, yazılı şəkildə bağlanmış hesab olunur. Qarşı tərəf isə buna etiraz etmir. Müqavilədə arbitraj müddəasına istinad arbitraj razılaşmasıdır. Bunun bir şərti var ki, müqavilə yazılı olsun və həmin istinad bəndi müqavilənin bir hissəsi etsin. 

Açar sözlər: dövlət nəzarəti, məhkəmə, arbitraj icrası, arbitraja qarşı dövlət nəzarəti sisemi, arbitraj müqaviləsi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [389,9 Kb] (yüklənib: 24)


Baxış: 37
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]