DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/143-147

Fuad Əlizadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


RƏQƏMSAL VALYUTANIN İQTİSADİ VƏ HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ MƏRKƏZİ BANKLARIN ROLU


Xülasə

Müəllif bu araşdırmasında rəqəmsal valyutanın və onun bir növü kimi kriptovalyutaların istifadəsinin genişlənməsini gündəmə gətirir. Eyni zamanda Mərkəzi Bankların rəqəmsal valyutanın tənzimlənməsində oynadığı rolu detallarla əks etdirməyə çalışmışdır.

Müəllifin araşdırması göstərir ki, bu gün qloballaşma dövründə maliyyə mühiti dedikdə dünya maliyyə bazarlarının inkişafına, bankların maliyyə korporasiyalarının və investorların qərarlarına təsir göstərə bilən beynəlxalq və regional şərait nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, pul, elə maddi aktiv, maddi dəyər və ya məhsuldur ki, onsuz heç bir müasir cəmiyyəti, bazar münasibətlərini, əmtəə dövriyyəsini, ticarət, maliyyə institutlarını və iqtisadi təsisatları təsəvvür etmək mümkün deyil. İnqilabi inkişaf və müasir texnoloji nailiyyətlər pul və valyutanın yeni və daha geniş ödəniş vasitəsinə çevrilməsinə imkanlar yartamışdır.

Açar sözlər: rəqəmsal valyuta, kriptovalyuta, CBDC, Cadcoin, FEDcoin


Fuad Alizade

Azerbaijan State Economic University

master student

alizade.fuad.1998@gmail.com


The role of Central Banks in the economic and legal regulation of digital currency


Abstract

In this study, the author brings to the fore the expansion of the use of digital currency and cryptocurrencies as a type of it. At the same time, he tried to reflect in detail the role played by Central Banks in the regulation of digital currency.

The author's research shows that today's financial environment in the era of globalization refers to international and regional conditions that can influence the development of world financial markets, the decisions of banks, financial corporations and investors. As is known, money is a material asset, material value or product without which it is impossible to imagine any modern society, market relations, commodity circulation, trade, financial institutions and economic institutions. Revolutionary development and modern technological achievements have created opportunities for money and currency to become a new and wider means of payment.

Keywords: digital currency, cryptocurrency, CBDC, Cadcoin, FEDcoin

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [414,75 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 45
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]