DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/148-150

Sabina Ahmadzade

Baku State University

master student

[email protected]


PRINCIPLES AND CRITERIA FOR DETERMINING ARBITRATION CASES


Abstract

Arbitration is a popular method of dispute resolution that is used to resolve a wide range of disputes, from commercial disputes to employment disputes. Unlike traditional litigation, which is often time-consuming and expensive, arbitration provides a more efficient and cost-effective way to resolve disputes. However, in order to the arbitration process to be fair and effective, it is important to establish principles and criteria for determining arbitration cases. The principles and criteria used in determining arbitration cases provide a framework for ensuring that the arbitration process is fair, impartial, and efficient. These principles can include party autonomy, fairness, impartiality, confidentiality, enforceability, efficiency and compliance with the law. Similarly, the criteria for determining arbitration cases can include jurisdiction, admissibility of evidence, burden of proof, interpretation of the contract, remedies, public policy, and applicable law.

Keywords: arbitration, principle, criteria, arbitration case, litigation, arbitration process

Səbinə Əhmədzadə

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Arbitrajda baxılan işlərin müəyyən edilməsi prinsipləri və meyarı


Xülasə

Arbitraj, kommersiya mübahisələrindən tutmuş əmək mübahisələrinə qədər geniş spektrli mübahisələri həll etmək üçün istifadə edilən mübahisələrin həllinin məşhur üsuludur. Çox vaxt vaxt aparan və bahalı olan ənənəvi məhkəmə proseslərindən fərqli olaraq, arbitraj mübahisələri həll etmək üçün daha səmərəli və sərfəli üsul təqdim edir. Bununla belə, arbitraj prosesinin ədalətli və effektiv olması üçün arbitraj işlərinin müəyyən edilməsi üçün prinsip və meyarların müəyyən edilməsi vacibdir.Arbitraj işlərinin müəyyən edilməsində istifadə olunan prinsiplər və meyarlar arbitraj prosesinin ədalətli, qərəzsiz və səmərəli olmasını təmin etmək üçün çərçivə yaradır. Bu prinsiplərə partiyanın muxtariyyəti, ədalətliliyi, qərəzsizliyi, məxfiliyi, icra oluna bilməsi, səmərəliliyi və qanuna uyğunluğu daxil ola bilər. Eynilə, arbitraj işlərinin müəyyən edilməsi meyarlarına yurisdiksiya, sübutların məqbulluğu, sübut yükü, müqavilənin şərhi, hüquqi müdafiə vasitələri, dövlət siyasəti və tətbiq olunan qanunlar aid edilə bilər.

Açar sözlər: arbitraj, prinsip, meyar, arbitraj işləri, çəkişmə, arbitraj prosesi

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [375,85 Kb] (yüklənib: 24)


Baxış: 38
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]