DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/164-167

Firuzə Bağırova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

fbaqirova2014@gmail.com


PEDAQOJİ ÜNSİYYƏT, ONUN SOSİAL-PSİXOLOJİ MEXANİZMLƏRİ

VƏ MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİ


Xülasə

Məqalədə pedaqoji ünsiyyət mövzusu əhatəli şəkildə araşdırılmış və diqqət daha çox ona yönəldilmişdir ki, düzgün qurulmayan pedaqoji ünsiyyət qorxu, inamsızlıq yaradır, diqqətin, hafizənin, iş qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olur. Müəllif araşdırmasında qeyd etmişdir ki, pedaqoji ünsiyyət şübhəsiz tətbiq olunan vasitələrin səmərəliliyndən də asılıdır. O vasitələr elə seçilməlidir ki, ünsiyyətin məqsədini həyata keçirməyə imkan verməklə yanaşı, qarşılıqlı münasibətin və təsirin səmərəliliyini təmin etsin, fikir mübadiləsinə və qarşılıqlı anlamaya şərait yaratsın.

Açar sözlər: pedaqoji ünsiyyət, müəllim, şagird, təlim, psixoloji bağ


Firuza Baghirova

Under the Azerbaijan State Pedagogical University

Azerbaijan State Pedagogical College

fbaqirova2014@gmail


Pedagogical communication, its social-psychological mechanisms and

teacher-student relationships


Abstract

In the article, the topic of pedagogical communication is comprehensively investigated and attention is focused on the fact that improper pedagogical communication creates fear, mistrust, and weakens attention, memory, and work ability. The author noted in his research that pedagogical communication undoubtedly depends on the efficiency of the applied tools. Those tools should be chosen in such a way that, in addition to enabling the realization of the purpose of communication, they ensure the efficiency of mutual relations and influence, create conditions for exchange of ideas and mutual understanding. 

Keywords: pedagogical communication, teacher, student, training, psychological bond

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [402,7 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 62
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]