DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/168-170

Məlahət Əsədova

Bakı, Azərbaycan

[email protected]


MARKETİNQ KONSEPSİYALARI


Xülasə

Məqalədə marketinq konsepsiyaları və onların düzgün həyata keçirilmə yollarından bəhs edilir. Bəzi mənbələr bu konsepsiyaların bəzilərinin artıq köhnəldiyini deyir. Amma marketoloqlar düzgün tətbiq olunduğu halda bəzi konsepsiyaların hələ də işlənə biləcəyini diqqətə çatdırır. Bu konsepsiyanın mahiyyətini bazarın, istehlakçının tələbatının, alış motivlərinin və davranışının öyrənilməsi və bu tələbatı rəqib müəssisələrə nisbətən daha dolğun ödəyə bilən məhsulların istehsal edilməsi, müəssisənin resurslarının və imkanlarının bazarın tələbatına daha effektli uyğunlaşdırıla bilməsi ideyası təşkil edir (Məmmədov, 2007: 10). Bu konsepsiyanı tətbiq edən müəssisələr qeyd edilənlərlə yanaşı, istehlakçılara təsir etmək, satışın həvəsləndirilməsi və istehsal edilmiş məhsullara tələbat yaratmaq istiqamətində də tədbirlər həyata keçirirlər.

Açar sözlər: marketinq, marketinqin əsasları, marketinq konsepsiyaları, satış, strategiya


Malahat Asadova

Baku, Azerbaijan

[email protected]


Marketing concepts


Abstract

The article discusses marketing concepts and ways of their proper implementation. Some sources say that some of these concepts are already outdated. But marketers point out that some concepts can still work if applied correctly. The essence of this concept is the study of the market, consumer demand, purchase motives and behavior, and the idea of producing products that can satisfy this demand more fully than competing enterprises, and adapting the company's resources and capabilities to the market demand more effectively. In addition to the above, enterprises applying this concept also take measures to influence consumers, promote sales and create demand for manufactured products.

Keywordsmarketing, basics of marketing, marketing concepts, sales, strategy

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [383,79 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 49
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]