DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/183-187

Nurlan Arifzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]

Məhəmmədəli Əzimov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]

Həmid Musayev

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

hemidvsmusayev@gmail.com


İoT TƏTBİQ SAHƏLƏRİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ


Xülasə

Naqilsiz kommunikasiya şəbəkələri təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı olduqca meyillidir. Bu sistemlər simli, mobil yaxud adhoc şəbəkələrindən istifadə edir. Simsiz sensor şəbəkələri, aktuator şəbəkələri və avtomobil şəbəkələri cəmiyyətdə və sənayedə böyük diqqət cəlb edir. Son illərdə Əşyaların İnterneti tədqiqatların mərkəzi nöqtəsinə çevrilməyə başlamışdır. Əşyalar interneti internetin gələcəyi olaraq qəbul edilir və inkişaf etdirilməsi üçün saysız çalışmalar aparılır. İoT cihazlarının tələbata uyğun olaraq artan istifadəsi səbəbi ilə əşyalar interneti şəbəkələri müxtəlif təhlükəsizlik və gizlilik hücumlarına məruz qalırlar. Bununla yanaşı bəzi gizlilik, identifikasiya, etibarlılıq və bütövlüyü təmin etmək üçün əşyalar interneti şəbəkələrində xüsusi protokollarının tətbiqi son dərəcə vacibdir. Bu yazıda əşyalar interneti şəbəkələrində təhlükəsizlik və gizlilik mövzularına toxunulmuşdur.

Açar sözlər: əşyalar interneti (İoT), İoT şəbəkələrində təhlükəsizlik, gizlilik, təhlükəsizlik, şəbəkə etibarlılığı


Nurlan Arifzade 

Azerbaijan State University of Economics

master student

[email protected]

Mahammadali Azimov

Azerbaijan State Oil and Industrial University

master student

[email protected]

Hamid Musayev

Azerbaijan Technical University

master student

hemidvsmusayev@gmail.com


IoT application areas and security issues


Abstract

Wireless communication networks are highly prone to security threats. These systems use wired, cellular or adhoc networks. Wireless sensor networks, actuator networks, and vehicle networks have attracted much attention in society and industry. In recent years, the Internet of Things has become the focus of research. Internet of Things is considered to be the future of the internet and countless efforts are being made to develop it. Due to the increasing use of Internet of Things devices on demand, internet of things networks are exposed to various security and privacy attacks. In addition, it is extremely important to implement special protocols in networks to ensure some authentication privacy, reliability and integrity. This article addresses security and privacy in internet of things networks.

Keywords: Internet of Things (IoT), Security of IoT networks, Privacy, Security, Network reliability

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [493,81 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 45
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]