DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/192-196

Mahammadali Azimov

Azerbaijan State Oil and Industrial University

master student

[email protected]

Nurlan Arifzade

Azerbaijan State University of Economics

master student

[email protected]

Gorgud Niyazli

Azerbaijan State Oil and Industrial University

master student

[email protected]

Minaya Samadzada

Azerbaijan State Oil and Industrial University

master student

[email protected]


COMPUTER VISION IN RECOGNITION OF CAR AND CONTAINER NUMBERS


Abstract

Recognition of license plates and container numbers is an important task in various industries such as transportation, logistics, and security. Computer vision technology has played a critical role in improving the accuracy and speed of license plate and container number recognition systems, enabling recognition under various environmental conditions. This paper provides a brief overview of the techniques used in computer vision for license plate and container number recognition, including image preprocessing, object detection and segmentation, and character recognition. We present a case study of existing systems and their performance, highlighting the challenges that still exist in this field. Finally, we discuss the potential for future research and development in computer vision technology, including advancements in deep learning, integration with emerging technologies, and new applications in healthcare and robotics. Overall, this paper provides insight into the current state of computer vision technology for license plate and container number recognition, and offers a roadmap for future advancements in this field.

Keywords: license plate recognition, computer vision, image preprocessing, character recognition, deep learning, convolutional neural networks, artificial intelligence, machine learning, logistics, transportation, security


Məhəmmədəli Əzimov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]

Nurlan Arifzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]

Qorqud Niyazlı

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]

Minayə Səmədzadə

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]

Avtomobil və konteyner nömrələrinin tanınmasında kompüter görməsi


Xülasə

Avtomobil nömrələrinin və konteyner nömrələrinin tanınması nəqliyyat, logistika və təhlükəsizlik kimi müxtəlif sənaye sahələrində mühüm vəzifədir. Kompüter görmə texnologiyası müxtəlif ekoloji şəraitdə tanınmağa imkan verən nömrə nişanı və konteyner nömrələrinin tanınması sistemlərinin dəqiqliyi və sürətinin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. Bu yazıda, təsvirin ilkin işlənməsi, obyektin aşkarlanması və seqmentasiyası və xarakterin tanınması daxil olmaqla, nömrə nişanı və konteyner nömrəsinin tanınması üçün kompüter görməsində istifadə olunan üsulların qısa icmalı təqdim olunur. Biz bu sahədə hələ də mövcud olan problemləri vurğulayaraq, mövcud sistemlər və onların performansı ilə bağlı nümunə araşdırmasını təqdim edirik. Nəhayət, biz kompüter görmə texnologiyasında gələcək tədqiqat və inkişaf potensialını, o cümlədən dərin öyrənmədə irəliləyişləri, inkişaf etməkdə olan texnologiyalarla inteqrasiyanı və səhiyyə və robot texnikasında yeni tətbiqləri müzakirə edirik. Ümumilikdə, bu sənəd nömrə nişanı və konteyner nömrəsinin tanınması üçün kompüter görmə texnologiyasının mövcud vəziyyəti haqqında məlumat verir və bu sahədə gələcək irəliləyişlər üçün yol xəritəsi təklif edir.

Açar sözlər: nömrə nişanının tanınması, kompüter görməsi, təsvirin əvvəlcədən işlənməsi, xarakterin tanınması, dərin öyrənmə, konvolyusiya neyron şəbəkələri, süni intellekt, maşın öyrənməsi, logistika, nəqliyyat, təhlükəsizlik

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [574,96 Kb] (yüklənib: 28)


Baxış: 40
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]