DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/197-200

Atakişi Göyüşov

ARETN İdarəetmə Sistemlər İnstitutu

magistrant

[email protected]

Nübiyyə Sarxanzadə

ARETN İdarəetmə Sistemlər İnstitutu

[email protected]


OBYEKTİN TRAYEKTORİYASINI HESABLAYAN PROQRAM

TƏMİNATI HAQQINDA


Xülasə

 İnersial naviqasiya sistemi günümüzdə obyektlərin hərəkət trayektoriyasının tapılması üçün istifadə edilən naviqasiya sistemlərindən biridir. İnersial naviqasiya sistemi obyektlərin hərəkət trayektoriyasını inersial əsasında təyin edir. İnersial sistem dedikdə məlum başlanğıc nöqtəsinə, oriyentasiyaya və sürətə görə obyektin mövqeyini və oriyentasiyasını izləmək üçün akselerometr və giroskop sensorlar tərəfindən təmin edilən ölçmələrin istifadə edildiyi sistem başa düşülür. Akselerometr və giroskop sensorlarından verilənləri almaq üçün Android studioda tətbiq yaradılmışdır. Yaradılmış tətbiq əsasında əldə olunan verilənləri emal edərək obyektin hərəkət trayektoriyasının tapılması araşdılırmışdır. Eksperimentlər əsasında düz xətt üzrə qısa məsafələrdə (100-metrəyə qədər) gedilən yolun hərəkət trayektoriyası 8% xəta ilə tapılmışdır.

Açar sözlər: akselerometr, giroskop, SQLite, inersial sistem, Android studio


Atakishi Goyushov

MSERA Institute of Control Systems

master student

[email protected]

Nubiyya Sarkhanzade 

MSERA Institute of Control Systems

[email protected] 


About software that calculates the trajectory of an object


Abstract

The inertial navigation system is one of the navigation systems used today to find the trajectory of objects. Inertial navigation system determines the movement trajectory of objects based on inertia. An inertial system refers to a system that uses measurements provided by accelerometer and gyroscope sensors to track the position and orientation of an object relative to a known starting point, orientation, and velocity. An application was created in Android studio* to receive data from accelerometer and gyroscope sensors. Finding the movement trajectory of the object by processing the data obtained on the basis of the created application was investigated. On the basis of experiments, the trajectory of the road traveled in a straight line for short distances (up to 100 meters) was found with an error of 8%.

Keywords: accelerometer, gyroscope, SQLite, inertial sistem, Android studio

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [495,39 Kb] (yüklənib: 38)


Baxış: 134
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]