DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/205-209

Həmid Musayev

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

hemidvsmusayev@gmail.com

Məhəmmədəli Əzimov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected]

Röya Quliyeva

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


GPON (GİQABİT PASSİV OPTİK ŞƏBƏKƏLƏR) SİSTEMLƏRİNİN TƏDQİ


Xülasə

Bu məqalədə GPON (Giqabit Passive Optical Network) haqqında məlumatlar verilmişdir, onun işləmə  prinsipi detallı şəkildə qeyd olunmuş və diaqramlar vasitəsi ilə ətraflı izah olunmuşdur. GPON texnologiyalarının komponentləri sadalanmış onlar haqqında ayrı ayrılıqda izahatlar verilmişdir. İşləmə prinsipi haqqında izahat verildikdən sonra məqalədə GPON texnologiyasının üstün və mənfi cəhətləri sadalanmışdır. Məqalədə bu texnologiyanın qurulması üçün istifadə olunan texniki qurğuların iş prinsipi izah olunmuşdur. Optik şəbəkə terminalları, optik bölücülər, məlumatların ötürülməsi prosesi kimi vacib məsələlər qeyd olunmuş və izatahatlar verilmişdir. Daha sonra məqalədə GPON sistemlərin üstün və mənfi cəhətləri sadalanmış, müasir internet şəbəkələri qurulan zaman nə üçün bu sistemlər üzərində qurulmasının daha məqsədəuyğun hesab edildiyi tədqiq edilmişdir.

Açar sözlər: GPON, WDM, PON, ONU, ONT,  OLT, optik bölücü, optik ötürücü xətt


Hamid Musayev

Azerbaijan Technical University

master student

hemidvsmusayev@gmail.com

Mahammadali Azimov

Azerbaijan State Oil and Industrial University

master student

[email protected]

Roya Guliyeva

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]


Analysis of GPON (Gigabit Passive Optical Networks) systems


Abstract

This article provides information about GPON (Gigabit Passive Optical Network), its working principle is mentioned in detail and explained in detail with the help of diagrams. The components of GPON technologies are listed and explained separately. After explaining the principle of operation, the article lists the pros and cons of GPON technology. The working principle of the technical devices used for the construction of this technology is explained in the article. Important issues such as optical network terminals, optical splitters, data transmission process are mentioned and explained. Later, in the article, the advantages and disadvantages of GPON systems are listed, and why it is considered more appropriate to build on these systems when modern internet networks are built.

Keywords: GPON, WDM, PON, ONU, ONT, OLT, optical splitter, optical transmission line

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [531,78 Kb] (yüklənib: 30)


Baxış: 92
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]