DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/22/155-158

Nurlan Arifzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI OBYEKTLƏRDƏ NƏMLİYƏ NƏZARƏT


Xülasə

Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuş obyektlərdə bir çox parametrin qiymətinin tənzimlənməsi tələb olunur. Bu parametrlərdən xüsusi əhəmiyyətə malik olanlara başda havanın rütubət və temperaturu daxil olmaqla düşən işığın miqdarı, torpağın nəmliyini və bu kimi digər parametrləri qeyd edə bilərik. Rütubətin tənzimlənməsi obyektdə yetişdirilən bitkilərin böyüməsi və məhsul əldə olunma müddətinin tezləşməsinə səbəb olur ki, bu da iqtisadi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Müasir texnologiyanın inkişafı və onun kənd təsərrüfatına tətbiqi nəzarətin yeni üsul və vasitələrinin yaradılmasına və onların optimal şəkildə istifadəsinə şərait yaradır. Bu məqalədə rütubətin tənzimlənmə üsulları, müqayisəli təhlilinə və onların faydalı xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilmişdir.

Açar sözlər: istixana, rütubət, nəzarət sistemləri, havalandırma sistemləri, suvarma sistemləri


Nurlan Arifzade

Azerbaijan State University of Economics

master student

[email protected]


Moisture control in agricultural facilities


Abstract

In objects intended for agriculture, the price adjustment of many parameters is required. Of these parameters, we can mention the amount of falling light, soil moisture, and other such parameters, including the humidity and temperature of the air, which are of special importance. Humidity regulation accelerates the growth and harvest time of plants grown in the facility, which is very important from an economic point of view. The development of modern technology and its application to agriculture creates conditions for the creation of new methods and means of control and their optimal use. This article focuses on humidity control methods, comparative analysis and their useful features.

Keywords: greenhouse, humidity, control systems, ventilation systems, irrigation systems

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [414,01 Kb] (yüklənib: 8)


Baxış: 106
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]