DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/24/29-34

Ləman Abdulova 

Bakı Qızlar Universiteti

Magistrant

[email protected]


DƏQİQ VƏ TEXNİKİ ELMLƏR İDARƏETMƏNİ FORMALAŞDIRAN 

QOLLAR KİMİ


Xülasə

Məqalədə bir sıra dəqiq və texniki elmlərlə bağlı dolğun məlumat verilib. Alim və filosofların kəşf etdiyi qanunlar, teoremlər, isbatlar bu gün daha da genişlənib. Məqalədə hər yaş növünə uyğun gələn hissələr var. Elmin hər hansı bir sahəsinə xidmət edən hər kəsə uyğundur. Bütün elmlərin başlanğıcı olmuş Pedaqogikanın daş divarları sayılan təlim, təhsil, tərbiyə hər bir elmə şamil olunur. Buna görə də biliyini bölüşən hər bir alim sahəsinin təlim, təhsil, tərbiyəni birləşdirdiyinə əmin olmalıdır. Məqalənin xoş təəssürat bağışlayacağına inanıram.

Açar sözlər: cansız təbiət, canlı təbiət, sosial sistem, Pifaqor teoremi, kibrit çöpü, insan vücudu, müstəqil, asılı


Laman Abdulova 

Baku Girls University

master student

[email protected]


Exact and technical sciences as branches of management forming


Abstract

It is informed that about several exactly and technical science comprehensively in the article. Laws, theorems, proofs which are suitable for every age type in the article. It is suitable for everyone who services any field of science. Learning,education, upbringing which are the stone walls of pedaqogy which is the beginning of all sciences applies to every science. Therefore every scientist who stories his knowledge must make sure that his field combines learning education and upbringing. I believe that the article will leave a good impresson.

Keywords: inanimate nature, living nature, social system, Pythagoras’s theorem, match stick, human body, independent, dependent

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [397,42 Kb] (yüklənib: 23)


Baxış: 37
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]