DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/26/7-10

İlahə Əliyeva

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

doktorant

[email protected]


ƏRZAQ MƏHSULLARININ MARKETİNQİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ


Xülasə

Firmalar üçün kommersiya fəaliyyətinin effektivliyini təmin edən idarəetmə sistemi ilə bağlı olan məsələlər getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıblar. 

Belə yanaşma menecerlərin, texniki mütəxəssislərin, istehsalçıların, kommersiya işçilərinin xarici mühitin dəyişikliklərinə çevik reaksiya verilməsi baxımından səylərini birləşdirməyə kömək etməlidir. 

Marketinq sadalanmış və başqa problemlərin həlli üçün həqiqi vasitələr təklif edir. İddia etmək olar ki, marketinq – təsərrüfat vahidinin fəaliyyətinin idarə edilməsinin bazar sistemidir.

Açar sözlər: ərzaq məhsulu, marketinq, konyuktor, idarəedilmə, firma


Ilaha Aliyeva

Azerbaijan University of Tourism and Management 

Ph.D student

[email protected]


Food marketing management


Abstract

For companies, issues related to the management system that ensures the effectiveness of commercial activity have become more and more important.

Such an approach should help to combine the efforts of managers, technical specialists, manufacturers, and commercial workers in terms of flexible response to changes in the external environment.

Marketing offers real solutions to the listed and other problems. It can be argued that marketing is a market system of managing the activity of an economic unit.

Keywords: food product, marketing, business, management, firmMƏQALƏNİ YÜKLƏ [367,03 Kb] (yüklənib: 42)


Baxış: 150
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]