DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/26/41-47

Kərim Novruzov 

Ağdam rayon 95 saylı tam orta məktəb

[email protected]


HÜQUQ, AZADLIQ, ƏDALƏT VƏ MİLLİLİK:

QISA FƏLSƏFİ YANAŞMA


Xülasə

Cəmiyyət və dövlət ictimai münasibətlərin nizamlandığı, ictimai qaydalara riayət olunduğu şəraitdə normal fəaliyyət göstərə bilər. İctimai həyatın təşkilində, insanların davranışının və kollektivlərin fəaliyyətinin nizamlanmasında hüquq mühüm rol oynayır. Hüquq anlayışı haqqında məsələ mübahisəlidir. Hüquq elminin müxtəlif sahələrinin nümayəndələrinin hüquqa vaxtilə vermiş olduqları və hal-hazırda verdikləri müxtəlif təriflər mövcuddur.  

Hüququn mahiyyəti ilə bağlı nəzəriyyələrdən biri olan təbii hüquq nəzəriyyəsi hesab edir ki, hüququn özündə ədalətin mütləq, dəyişməz başlanğıcı vardır və o, təbii olaraq mövcuddur. Təbii hüquq sanki müəyyən cəmiyyətdə mövcud olan hüquq normaları sisteminə qarşı qoyulur. Hüquq tarixinə görə, hüquq tarixi təkamülün üzvi tərkib hissəsidir və torpağa atılan toxum kimi o, xalqın şüurunda yetişir, həmçinin, adətlər, qanunlar şəklində təzahür edir. 

Açar sözlər: hüquq, cəmiyyət, dövlət, qanun, insan


Karim Novruzov 

Aghdam District Secondary School No. 95

[email protected]


Law, freedom, justice and nationality: 

A brief philosophical approach


Abstract

Society and the state may function normally in conditions where public relations are regulated and public rules are observed. The right plays an important role in organizing social life, regulating the behavior of people and the activities of collectives. The question about the concept of law is disputed. There are different definitions that representatives of different fields of legal science have given to law over time, and they currently give. 

One of the theories on the essence of law, the theory of natural law, believes that law itself has an absolute, unchanging beginning of justice and that it exists naturally. Natural law is literally set against a system of legal norms that exists in a particular society. According to legal history, the history of law is an organic component of evolution, and as a seed thrown into the soil, it grows in the consciousness of the people and also manifests in the form of customs and laws.

Keywords: right, society, state, law, human


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [400,36 Kb] (yüklənib: 35)


Baxış: 133
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]