DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/40/28-31

Nicat Əliyev

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

[email protected]


ABŞERON MİLLİ PARKININ BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN BİOEKOLOJİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Tədqiqat işinin əsas məqsədi Abşeron Milli Parkının flora və bitkiliyinin müasir vəziyyətinin tədqiqi olmuşdur. Bu məqsədlə 2022-2023-cü illərdə tərəfimizdən müxtəlif vaxtlarda, əsasən yaz və payız mövsümündə AMP ərazisinə səfərlər təşkil edilmişdir. Araşdırmalar floranın taksonomik tərkibini, növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və bitkiliyin müasir vəziyyətini əhatə etmişdir. Aparılmış floristik araşdırmalar nəticəsində AMP-nın florasında tərəfimizdən 23 fəsilə, 65 cinsə aid 82 növ borulu bitkilər müşahidə edilmişdir. Həmin bitkilərdən 3 növü Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabının III nəşrinə daxil edilmişdir. Ərazinin təbii bitkiliyini tipik yarımsəhra, su-bataqlıq və sahilyanı qum bitkiliyi təşkil edir. Göstərilən bitkilik tipləri daxilində tərəfimizdən 10 assosiasiya müşahidə edilmişdir.

Açar sözlərAbşeron Milli Parkıflorabitkilikbitki örtüyühalofitefimer


Nijat Aliyev

Baku State University

master student

[email protected]


Bioecological characteristics of the vegetation cover of Absheron National Park


Abstract

The main goal of the research work was the study of the modern state of the flora and vegetation of Absheron National Park. For this purpose, in 2022-2023, we organized visits to the AMP area at different times, mainly in the spring and autumn seasons. The research covered the taxonomic composition of the flora, the bioecological characteristics of the species and the modern state of the vegetation. As a result of conducted floristic studies, 82 types of tubular plants belonging to 23 families and 65 genera were observed in the flora of AMP. 3 species of those plants are included in the III edition of the Red Book of the Republic of Azerbaijan. The natural vegetation of the area consists of typical semi-desert, wetland and coastal sand vegetation. They were observed 10 associations within vegetation types.

KeywordsAbsheron National Parkfloravegetationvegetation coverhalophyteephemerMƏQALƏNİ YÜKLƏ [375,48 Kb] (yüklənib: 30)


Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]