DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/40/38-43

Elvin Qarayev 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

[email protected]

ORCİD: 0000-0002-5496-744X

Sevinc Hüseynova 

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

[email protected]

ORCID: 0000-0002-5088-3302


BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA YERLƏŞƏN SALAVAT AŞIRIMININ SƏTHİNİN FİZİKİ-COĞRAFİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Məqalədə Azərbaycan ərazisində yerləşən, Azərbaycan-Dağıstan əlaqələrin formalaşmasında vasitəçi rol oynamış Salavat aşırımı haqqında məlumat verilmiş, nümunələri toplanaraq tədqiqata cəlb edilmişdir. Tədqiqat işində bu istiqamətdə ölçmə, müşahidə, tədqiqat və materialların toplanması metodlardan istifadə edilmiş, aşırımın yamaclarında yayılmış torpaq tipləri, landşaft növləri və onların dəniz səviyyəsindən hündürlüyü haqqında məlumat verilmişdir.

Açar sözlər: Şin çayı, Salavat aşırımı, Qafqaz, dağ, yamac, subalp, silsilə


Elvin Garayev 

ANAS Sheki Regional Scientific Center

[email protected]

ORCID: 0000-0002-5496-744X

Sevinj Huseynova 

ANAS Sheki Regional Scientific Center

[email protected]

ORCID: 0000-0002-5088-3302


Physical-geographic characteristics of the surface of the Salavat pass located on 

the southern slope of the Great Caucasus


Abstract

In the article, information was given about the Salavat pass located in the territory of Azerbaijan, which played an intermediary role in the formation of relations between Azerbaijan and Dagestan, samples were collected and involved in the research. In this research, the methods of measurement, observation, research and collection of materials were used, and information was given about the soil types, landscape types and their height above sea level.

Keywords: Shin River, Salavat Pass, Caucasus, mountain, slope, subalpine, ridgeMƏQALƏNİ YÜKLƏ [870,52 Kb] (yüklənib: 58)


Baxış: 247
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]