DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/29/46-53 

Günel Hüseynova

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

gunel_hh94gmail.com


AŞAĞI GÜCLÜ ENERJİ TƏCHİZATININ HİBRİD SİSTEMLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI


Xülasə

Müasir dövrdə, ölkəmizin enerji sahəsinin davamlı inkişafı enerjinin istehsalı zamanı sərf olunan maya dəyərinin artımı və defisiti ilə müəyyən edilir. Ölkəmizin ucqar yerlərində elektrik çatışmazlığı baxımından ciddi problemlər yaranır və burada əsasən bioyanacaqla işləyən DES-dən istifadə üstünlük təşkil edir. 

Tədqiqat işimdə alınan elmi nəticələrdə, onların innovasiyası, elmi və praktik əhəmiyyəti, BEM-ə əsasən HES-in yaradılma prinsipləri, HES-dən və onların tərkib elementlərindən istifadənin səmərəliliyi müəyyən edilmiş, hibrid sistemlərin aşağı güclü enerji təchizatında tətbiq olunması tədqiq edilmişdir.

Açar sözlərhibrid texnologiya, BEM, HES, AGET, model


Gunel Huseynova 

Azerbaijan State Oil and Industry University 

master student 

gunel_hh94gmail.com


Investigation of low powered power supply hybrid systems


Abstract

In modern times, the sustainable development of our country's energy sector is determined by the increase and deficit of the cost of energy production. In the remote areas of our country, there are serious problems in terms of electricity shortage, and here the use of DES, which works mainly with biofuel, is preferred.

In the scientific results obtained in my research work, their innovation, scientific and practical importance, the principles of creating HES according to BEM, the efficiency of using HES and their constituent elements were determined, the application of hybrid systems in low-power energy supply was studied.

Keywords: hybrid technology, RES, HES, LPES, model

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [949,2 Kb] (yüklənib: 30)


Baxış: 79
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]