DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/30-36

Konul Buyuker

Baku State University

Ph.D.in economics

[email protected] 

Fakhriyya Rajabova

Baku State University

master studet

[email protected] 


EVALUATION OF THE FEATURES OF APPLICATION OF EXCISE TAX 

IN AZERBAIJAN


Astract

The article comprehensively evaluates the features of the application of excise tax in Azerbaijan, offering insights into its historical context and evolution. It highlights the diverse range of goods subject to excise tax, noting changes over time to align with economic shifts and international standards. The examination of excise tax rates reveals a strategic approach influenced by factors such as inflation and public health considerations, with a benchmark against global practices. The collection and administration of excise tax involve mechanisms monitored by the State Customs Committee and other authorities, facing challenges such as illicit trade and resource limitations. Moving to the impact on the economy and society, the article discusses excise tax's role in revenue generation, influencing consumer behavior, and affecting businesses, especially in targeted industries. Challenges in enforcement and compliance are acknowledged, prompting a call to action for stakeholders to contribute to ongoing discussions for refining excise tax policies. In conclusion, the article emphasizes the dynamic nature of excise tax in Azerbaijan, highlighting the importance of continuous evaluation and collaborative efforts for the tax system to align with evolving economic and societal needs.

Keywords: excise tax, Azerbaijan, fiscal policy, revenue generation, consumer behaviour, enforcement challenges


Könül Büyüker

Bakı Dövlət Universiteti

iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected] 

Fəxriyyə Rəcəbova

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Azərbaycanda aksiz vergisinin tətbiq xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi


Xülasə

Məqalədə Azərbaycanda aksiz vergisinin tətbiqi xüsusiyyətləri hərtərəfli qiymətləndirilmiş, onun tarixi konteksti və təkamülü haqqında fikirlər verilmişdir. Biz məqalədə aksiz vergisinə məruz qalan malların müxtəlif çeşidini vurğulamış, zamanla iqtisadi dəyişikliklərə və beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaq üçün baş verən dəyişiklikləri qeyd etmişik. Aksiz vergisi dərəcələrinin tədqiqi inflyasiya və ictimai sağlamlıq mülahizələri kimi amillərin təsirinə məruz qalan və qlobal təcrübələrə qarşı bir etalon olan strateji yanaşmanı ortaya qoyur. Aksiz vergisinin toplanması və idarə edilməsi Dövlət Gömrük Komitəsi və digər orqanlar tərəfindən nəzarət edilən, qeyri-qanuni ticarət və resursların məhdudlaşdırılması kimi problemlərlə üzləşən mexanizmləri əhatə edir. İqtisadiyyata və cəmiyyətə təsirinə keçərək, məqalədə aksiz vergisinin gəlirlərin yaradılmasında, istehlakçıların davranışına təsir etməsində və biznesə, xüsusən də hədəflənmiş sənayelərdəki rolundan bəhs edilir. İcra və uyğunluqda çətinliklər vurğulanır və bu, maraqlı tərəfləri aksiz vergisi siyasətlərinin inkişafı üçün davam edən müzakirələrə töhfə verməyə çağırır. Sonda məqalədə Azərbaycanda aksiz vergisinin dinamik xarakteri vurğulanır, vergi sisteminin inkişaf edən iqtisadi və sosial ehtiyaclara uyğunlaşdırılması üçün davamlı qiymətləndirmənin və birgə səylərin vacibliyi vurğulanır.

Açar sözlər: aksiz vergisi, Azərbaycan, fiskal siyasət, gəlirlərin yaradılması, istehlakçı davranışı, icra problemləri

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [528,52 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 38
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]