DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/37-40

Raisa Lachinova

Zagatala branch of Azerbaijan State 

University of Economics

[email protected]


CULTURE IDENTITY AND SOCIETY OF AZERBAIJAN, NEW INSTITUTIONAL LINKAGES OF ZAGATALA AND AZERBAIJAN


Abstract

   This article talks about the unique history, culture, and traditions of the few peoples living in the Zagatala region of the Republic of Azerbaijan. Azerbaijan is a state that has been an example to mankind for hundreds of years with its policy of multicultural values, that is, a humanistic worldview that recognizes and protects the cultural rights of different peoples living in the same country. President Ilham Aliyev said at the International Humanitarian Forum held in Baku under the motto "21st century: hopes and challenges": "Multiculturalism does not allow discrimination, on the contrary, it unites all peoples." In accordance with the above, I will explain the customs, culture, coexistence and tolerance of the minority peoples living in the Zagatala region. This article reflects the culture of possible ethnic identity and is written with the aim of connecting with the subject "Multiculturalism" taught in higher schools.

   Keywords: identity, relationships, gender equality, diverse gender, representatives, minorities, significant, complementary, ethnic groups 


Raisa Laçınova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

Zaqatala filialı 

[email protected]


Azərbaycanın mədəniyyət kimliyi və cəmiyyəti, Zaqatala və Azərbaycanın yeni 

institusional əlaqələri


Xülasə

   Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayonunda yaşayan azsaylı xalqların unikal tarixindən, mədəniyyətindənadət-ənənələrindən bəhs  edir. Azərbaycan multikultural dəyərlərə, yəni, eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların mədəni hüquqlarını tanıyan, qoruyan humanist dünyagörüşü ona uyğun siyasəti ilə yuz illərdir bəşəriyyətə nümunə olan dövlətdir. Prezident İlham Əliyev Bakıda “XXI əsr:ümidlər və çağırışlar” devizi altında keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumda demişdir: “Multikulturalizm ayrıseçkiliyə yol vermir, əksinə bütün xalqları birləşdirir.”  Yuxarda  qeyd   olunanlara  uyğun  olaraq Zaqatala rayonunda yaşayan azsaylı  xalqlara   aid  adətləri, mədəniyyəti, birgəyaşayışı və tolerantlığı  izah  edəcəyəm. Bu   məqalə mümkünetnik   kimlik   mədəniyyətini  əks   etdirir  və  ali   məktəblərdə  tədris  olunan “Multikulturalizm” fənni ilə əlaqə  yaratmaq   məqsədi  ilə  yazılır. 

   Açar sözlərşəxsiyyət, əlaqələr, gender bərabərliyi, müxtəlif cinsli, nümayəndələr, azlıqlar, əhəmiyyətli, tamamlayıcı,   etnik  quruplar

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [482,02 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 38
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]