DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/45-48

Asif Abdullayev

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected] 

Elçin Əlibəyli

Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]


ƏMƏKDAŞLIĞIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİNDƏ AZƏRBAYCANIN ROLU: YAŞIL ENERJİ VƏ LOGİSTİKA CƏNUBİ QAFQAZIN İQTİSADİ İNTEQRASİYASININ KATALİZATORLARI KİMİ


Xülasə

Bu məqalə yaşıl enerji və logistikanın sinerjik faydalarına diqqət yetirərək Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda əməkdaşlığın və iqtisadi inteqrasiyanın təşviqində mühüm rolunu təhlil edir. Avropa və Asiyanın qovuşduğu yerdə yerləşən Azərbaycan regional iqtisadi artıma təkan vermək üçün artan logistik infrastrukturundan və çoxlu bərpa olunan mənbələrdən istifadə edir. Tədqiqat bu iki sahənin davamlı inkişafını təşviq etmək və Cənubi Qafqazın tam inteqrasiya potensialına çatmasına kömək etmək inteqrasiyasını araşdırır. Məqalədə ölkənin bərpa olunan enerji potensialı, hökumət öhdəlikləri və logistika infrastrukturunun hərtərəfli təhlili vasitəsilə regionda ticarət və nəqliyyatın asanlaşdırılmasında Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti vurğulanır. O, həmçinin ekoloji davamlılıq üçün bərpa olunan enerji mənbələrinin logistik əməliyyatlara daxil edilməsinin üstünlüklərini vurğulayır.

Açar sözlər: logistika, yaşıl enerji, inteqrasiya, rəqabət, regional iqtisadi artım


Asif Abdullayev

Nakhchivan State University

[email protected] 

Elchin Alibeyli

Nakhchivan State University

[email protected]


The role of Azerbaijan in strengthening cooperation: green energy and logistics as catalysts 

of the economic integration of the South Caucasus


Abstract

This essay focuses on the synergistic benefits of green energy and logistics and analyses Azerbaijan's critical role in promoting collaboration and economic integration within the South Caucasus area. Situated at the meeting point of Europe and Asia, Azerbaijan uses its growing logistical infrastructure and plenty of renewable resources to drive regional economic growth. The study looks into how these two areas work together to promote sustainable development and help the South Caucasus reach its full integration potential. The essay highlights Azerbaijan's strategic relevance in facilitating trade and transport across the area through a thorough examination of the country's renewable energy potential, government commitments, and logistical infrastructure. It also highlights the advantages of incorporating renewable energy sources into logistical operations for environmental sustainability.

Keywords: logistics, green energy, integration, competition, regional economic growth

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [637,41 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]