DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/54-57

Günay Hacızadə

                                      Bakı Dövlət Universiteti 

doktorant

[email protected] 


SEMANTİK SAHƏLƏRDƏ METAFORİK ƏLAQƏLƏR


Xülasə

Məqalədə semantik sahələrdə sözlər və mənalar arasındakı metaforik əlaqələrdən bəhs olunur. Semantik sahələri başa düşmək vacibdir, çünki bu, nəzərdə tutduğumuz fikrin mənasını çatdırmaq üçün ən uyğun sözləri seçməklə daha effektiv ünsiyyət qurmağa kömək edə bilər. O, həmçinin gündəlik həyatda, eləcə də ədəbiyyatda və digər ünsiyyət formalarında rastlaşdığımız sözlərin mənasını və kontekstini anlamağa kömək edə bilər. Metafora insanın dili anlamağında və bilavasitə dil ilə dünyanı, yaşanılan olayları, çatdırılmaq istənilən fikri təsvir etməsində olduqca önəmli rol oynayır. Metaforalar mücərrəd anlayışları daha konkret sahələrlə birləşdirməklə anlayışımızı formalaşdırır, bizə mürəkkəb ideyaları və təcrübələri anlamağa kömək edir. Metaforik yolla fikir bildirməklə biz qavrayışlarımızı, inanclarımızı formalaşdırırıq və sosial qarşılıqlı əlaqələrimizi idarə edirik.

Açar sözlər: semantik sahə, kontekst , metafora, məna, metaforik əlaqə


Gunay Hajizade

Baku State University

PhD student

[email protected]

Metaphorical relations in semantic fields


Abstract

The article deals with the metaphorical relations between words and meanings in semantic fields. Understanding semantic fields is important, because it can help us communicate more effectively by choosing the most appropriate words to convey the meaning of our intended idea. It can also help us understand the meaning and context of words we encounter in everyday life, as well as in literature and other forms of communication. Metaphor plays a very important role in understanding language and describing the world, events, and the desired idea through language. Metaphors shape our understanding by connecting abstract concepts with more concrete domains, helping us understand complex ideas and experiences. By communicating metaphorically, we shape our perceptions, beliefs, and manage our social interactions.

Keywords: semantic field, context, metaphor, meaning, metaphorical connection

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [496,9 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 52
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]