DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/58-61

Günel Balakişiyeva

Azərbaycan Dillər Universiteti 

doktorant

[email protected]


AZƏRBAYCAN MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA İŞLƏNƏN ANTROPONİMLƏR VƏ ONLARIN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Aşıq yaradıcılığında işlənən şəxs adlarını tədqiq etmək tarixi həqiqətləri üzə çıxarmağa kömək  edir. Həmin şəxslərin yer kurəsinin hansı guşəsində məskunlaşdığını, hansı xalqa mənsub olduğunu  aydınlaşdırır. Vətənin görkəmli, qeyrətli, səxavətli, ədalətli oğul və qızlarını, adil və zalımlərı xalqa   tanıtmaq işində aşıq poeziyası müstəsna rol oynayır. Aşıqların, el şairlərinin əsərlərində işlənən şəxs adlarını öyrənmək, tədqiq etmək qədim Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsinin ayrı-ayrı  dövrlərdə zorla, qeyri-qanuni yolla əlindən alındığını isbat etməyə kömək edir. Bu baxımdan aşıq poeziyasında olan antroponimlərin tədqiqi günün aktual problemlərindəndir.

Açar sözlər: dastan, məhəbbət dastanları, onomastika,  antroponim, semantika


Gunel Balakishiyeva

Azerbaijan University of Languages

PhD student

[email protected]


Anthroponyms used in Azerbaijan love epistles and their structural-semantic 

characteristics


Abstract

Researching personal names used in Ashiq works helps to uncover historical truths. It clarifies which part of the globe these people live in and which nation they belong to. Ashiq poetry plays an exceptional role in introducing the outstanding, zealous, generous, just sons and daughters of the country, just and oppressors to the people. Studying and researching the personal names used in the works of the lovers and El poets helps to prove that a large part of the ancient Azerbaijani lands were taken away by force and illegally in different periods. From this point of view, the study of anthroponyms in love poetry is one of the current problems of the day.

Keywords: saga, love sagas, onomastic, anthroponym, semantics
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [484,71 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]