DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/62-66

Zərifə Məmmədzadə

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


FİKİR VƏ SÖZ AZADLIĞI İNFORMASİYA ƏSRİNDƏ YENİ TƏHLÜKƏLƏR VƏ İMKANLAR


Xülasə

Hüquqi baxımdan, informasiya əsrində fikir və ifadə azadlığı həm yeni təhlükələrlə, həm də imkanlarla üzləşir. Rəqəmsal inqilab fərdlərə ifadə azadlığını əvvəlkindən daha sərbəst şəkildə həyata keçirməyə imkan verən informasiyaya demokratik çıxış imkanı verdi. Lakin bu yeni azadlıq onlayn senzura, nəzarət və dezinformasiyanın yayılması kimi çətinliklərlə gəlir. Hökumətlər, korporasiyalar və maraq qrupları onlayn diskursun formalaşdırılmasında əhəmiyyətli gücə malikdir, çox vaxt fərqli səsləri boğur və öz gündəmlərini təbliğ edir. Bundan əlavə, sosial media platformalarının yayılması əks-səda kameralarını və qütbləşməni asanlaşdıraraq, müxtəlif perspektivlərə məruz qalma imkanını məhdudlaşdırıb. Bu çətinliklərə baxmayaraq, rəqəmsal mənzərə qlobal miqyasda təbliğat, əməkdaşlıq və fikir mübadiləsinə də imkan verir. Texnologiya marjinal səsləri gücləndirmək, inklüziv söhbətləri təşviq etmək və güclü qurumları məsuliyyətə cəlb etmək üçün istifadə edilə bilər. İnformasiya əsrinin mürəkkəbliklərində naviqasiya fikir və ifadə azadlığını qorumaq, innovasiyaları etik mülahizələrlə balanslaşdırmaq, rəqəmsal savadlılığı təşviq etmək və fundamental insan hüquqlarının müdafiəsi üçün səy tələb edir.

Açar sözlər: fikir azadlığı, söz azadlığı, informasiya əsri, rəqəmsal inqilab, onlayn senzura


Zarifa Mammadzade

Baku State University

master student

[email protected]


New threats and opportunities in the information age of thought and speech freedom


Abstract

From a legal perspective, freedom of thought and expression in the information age faces both new threats and opportunities. The digital revolution has provided individuals with democratic access to information that allows them to exercise freedom of expression more freely than ever before. But this new freedom comes with challenges such as online censorship, surveillance, and the spread of misinformation. Governments, corporations, and interest groups have significant power in shaping online discourse, often suppressing dissenting voices and promoting their own agendas. Additionally, the proliferation of social media platforms has facilitated echo chambers and polarization, limiting the possibility of exposure to diverse perspectives. Despite these challenges, the digital landscape also enables advocacy, collaboration, and exchange of ideas on a global scale. Technology can be used to empower marginalized voices, foster inclusive conversations, and hold powerful institutions accountable. Navigating the complexities of the information age requires an effort to protect freedom of thought and expression, balance innovation with ethical considerations, promote digital literacy, and protect fundamental human rights.

Keywords: freedom of thought, freedom of speech, information age, digital revolution, online censorship

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [489,63 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 37
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]