DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/71-75

Elvin Şirinov

Sussex Universiteti 

magistrant 

[email protected]


BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ (BMT) FƏALİYYƏTİ VƏ PRİNSİPLƏRİ


Xülasə

1945-ci il oktyabrın 24-də dünyanın 50 ən güclü dövlətləri tərəfindən yaradılmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) o zaman “Ümumdünya hökuməti” adını almışdı. Baş qərargahı Nyu-York şəhərində yerləşən BMT-nin qarşısında duran əsas vəzifə beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq, möhkəmlətmək, dövlətlər arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.

Üzv ölkələr öz aralarında BMT-nin nizamnaməsinin- onların dünya birliyinin üzvləri kimi hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən beynəlxalq müqavilənin prinsipləri ilə əlaqələndirirlər. 

BMT aşağıdakı qurumlardan ibarət amorf struktura malikdir:

-Baş Assambleya, Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və Sosial Şura, Hamilik Şurası, Beynəlxalq Məhkəmə və katiblik.

Bunlardan başqa BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı UNESCO, Uşaq Fondu UNİCEF, İnkişaf Proqramı BMTİP və Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq kimi humanitar yardım və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyətləri həyata keçirən ixtisaslaşmış təşkilatları vardır. 

BMT-nin qərarları və fəaliyyəti dövlətlər arasında formalaşmış qüvvələr nisbətini, beynəlxalq həyatın aparıcı təmayüllərini əks etdirir. BMT özünün fəaliyyəti müddətində ilk növbədə tərksilah və beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində bir sıra mühüm və faydalı qətnamələr qəbul etmişdir.

Açar sözlər: BMT, beynəlxalq sülh, Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və Sosial Şura, Beynəlxalq Məhkəmə

Elvin Shirinov

University of Sussex

master student

[email protected]


Activities and principles of United Nations (UN) 


Abstract

On October 24, 1945 The United Nations (UN), created by the world’s 50 most powerful nations, was called the “World Government” at that time. The main task of the United Nations, which is headquartered in New York City, is to protect and strengthen international peace and security, and to develop cooperation between states.

Member countries are bound by the principles of the UN Charter, an international agreement that defines their rights and duties as members of the world community.

The UN has an amorphous structure consisting of the following institutions:

-General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Pregnancy Council, International Court and secretariat.

In addition to these, there are apecialized   orqanizations that carry out activities in the fıeld of humanitarian aid and human rights protection, such as the UN Educational, Scientifıc and Cultural Orqanization UNESCO, the Children’s Fund UNICEF, the Development Program UNDP and the High Commissioner for Refugees

The decisions and activities of the UN reflect the balance of forcves between states and the leading trends of international life. During its activity, the UN adopted a number of important and useful resolutions, primarily in the fıeld of disarmament and strengthening of international security. 

Keywords: UN, international peace, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [491,63 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 43
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]