DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/86-97

Guljan Mansumlu

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

master student

[email protected]


A PART OF THE SOLUTION: ORGANIC FARMING METHODS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS


Abstract

Amid escalating concerns worldwide about the environmental and socio-economic impacts of traditional agriculture, organic farming emerges as a viable alternative. This article explores the intricate relationship between organic farming practices and the attainment of Sustainable Development Goals (SDGs). Beginning with an explanation of organic farming principles and methods, the discussion examines its environmental, economic, and social aspects. An assessment of organic farming's alignment with specific SDGs highlights its potential to address global challenges such as food scarcity, climate change, and biodiversity loss. Despite its numerous benefits, challenges persist, necessitating strategic interventions. The article concludes by outlining potential pathways and recommendations, emphasizing the importance of research, policy frameworks, and innovative approaches to promote widespread adoption of organic farming. It advocates for a comprehensive and collaborative approach to agriculture, positioning organic farming as a key contributor to building resilient and sustainable food systems.

Keywords: organic farming, Sustainable Development Goals, agriculture, environmental sustainability


Gülcan Mənsumlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

magistrant

[email protected]


Həllin bir hissəsi: orqanik əkin metodları və dayanıqlı inkişaf hədəfləri


Xülasə

Ənənəvi kənd təsərrüfatının ətraf mühitə və sosial-iqtisadi mühitə təsirlərinə dair dünya üzrə artan narahatlıqlar fonunda, orqanik əkinçilik əlverişli bir alternativ kimi çıxış edir. Bu məqalə orqanik əkinçilik təcrübələri ilə Dayanıqlı İnkişaf Hədəflərinə nail olmaq arasındakı əlaqəni araşdırır. Müzakirə orqanik əkinçilik prinsipləri və metodlarının izahı ilə başlayaraq, onun ekoloji, iqtisadi və sosial aspektlərini araşdırır. Orqanik əkinçiliyin xüsusi Dayanıqlı İnkişaf Hədəflərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi onun qida çatışmazlığı, iqlim dəyişikliyi və biomüxtəlifliyin itirilməsi kimi qlobal problemləri həll etmək potensialını vurğulayır. Orqanik əkinçiliyin çoxsaylı faydalarına baxmayaraq, strateji müdaxilə tələb edən problemlər də, qalmaqda davam edir. Məqalə, orqanik əkinçiliyin geniş şəkildə mənimsənilməsini təşviq etmək üçün tədqiqatın, siyasət çərçivələrinin və innovativ yanaşmaların əhəmiyyətini vurğulayaraq, potensial yolları və tövsiyələri qeyd etməklə yekunlaşır. 

Açar sözlər: orqanik əkinçilik, dayanıqlı inkişaf hədəfləri, kənd təsərrüfatı, ekoloji dayanıqlılıq

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [780,52 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 39
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]