DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/109-114

Kənan Kazımov

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ AKSİZ VERGİSİNƏ CƏLB OLUNAN MALLARIN DAİRƏSİ VƏ AKSİZ VERGİSİNİN ALINMASININ HÜQUQİ TƏNZİMİ: MÜQAYİSƏLİ-HÜQUQİ TƏHLİL


Xülasə

Spirtli içkilərin və tütün məmulatlarının istehsalına görə tutulan aksiz vergisi əhalinin sağlamlığına və iqtisadiyyatına mühüm təsir göstərən malların istehsalı və dövriyyəsinə dövlət tərəfindən tənzimlənmənin və nəzarətin əsas alətidir. Bu sahədə beynəlxalq standartlara və qabaqcıl təcrübələrə uyğunluğu təmin etmək üçün istehlak vergisi qanunvericiliyinin davamlı olaraq nəzərdən keçirilməsinə və yenilənməsinə ehtiyac var. Alkoqollu içkilər və tütün məmulatları kontekstində vergitutma üçün nəzəri çərçivənin işlənib hazırlanması həm elmi tədqiqatların, həm də ictimai səhiyyə və iqtisadiyyatda mövcud tendensiyaların nəzərə alınmasını tələb edir. Praktiki baxımdan aksiz vergisinin səmərəli tətbiqi və nəzarəti saxta malların qanunsuz istehsalının və ticarətinin qarşısının alınması üçün effektiv nəzarət mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tələb edir. Bu, dövlət qurumları, qanunvericilik və biznes ictimaiyyəti arasında səmərəli infrastrukturun və əməkdaşlığın yaradılması deməkdir. 

Açar sözlər: aksiz vergisi, büdcə, spirt istehlakı, siyasət, satış


Kanan Kazimov

Baku State University

master student

[email protected]


The range of goods involved in excise tax in foreign countries and the legal regulation of receiving excise tax: comparative-legal analysis


Abstract

The excise tax charged for the production of alcoholic beverages and tobacco products is the main instrument of state regulation and control over the production and circulation of goods that have a significant impact on the health and economy of the population. Consumption tax legislation needs to be continuously reviewed and updated to ensure compliance with international standards and best practices in this area. Developing a theoretical framework for taxation in the context of alcoholic beverages and tobacco products requires consideration of both scientific research and current trends in public health and economics. From a practical point of view, the effective application and control of excise tax requires the development and implementation of effective control mechanisms to prevent the illegal production and trade of counterfeit goods. This means creating efficient infrastructure and cooperation between government agencies, legislation and the business community.

Keywords: excise tax, budget, alcohol consumption, politics, sales

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [500,94 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 51
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]