DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/115-120

Sahil Zəkəryəyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


MALİYYƏ QURUMLARININ İFLASI ANLAYIŞI VƏ İQTİSADİYYATA TƏSİRLƏRİ


Xülasə

Məqalədə maliyyə institutları üçün iflas anlayışı və onun daha geniş iqtisadi nəticələri araşdırılır. Bu, təşkilatların maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikdə, aktivlərin qiymətləndirildiyi və ödənilməmiş borcların ödənilməsi üçün istifadə edildiyi bir prosesə səbəb olduqda iflasın necə başlandığını müzakirə edir. İflas prosesi həm iflas edən qurumlar üçün yeni bir başlanğıc, həm də kreditorlar üçün itkilərinin bir hissəsini ödəmək üçün bir vasitə kimi təsvir olunur. Elmi iş maliyyə institutlarının iflasının iqtisadiyyata təsirini araşdırır və bildirir ki, o, təşkilatlara yenidən strukturlaşdırmaq və potensial olaraq fəaliyyətini bərpa etmək şansı verə bilsə də, kreditorlar, investorlar və ümumi bazar sabitliyi üçün də təsir göstərir. İflas məcəlləsinin müxtəlif fəsilləri müzakirə edilir və onların maliyyə institutlarına necə tətbiq olunduğu, o cümlədən aktivlərin ləğvi (Fəsil 7), yenidən təşkili (Fəsil 11) və borcun ödənilməsi planları (Fəsil 13) işıqlandırılır. İflas fəslinin seçimi qurumun maliyyə vəziyyəti və restrukturizasiya məqsədləri kimi amillərdən asılıdır.

Açar sözlər: iflas, maliyyə institutları, iqtisadi təsirlər, aktivlər, bazar sabitliyi


Sahil Zakaryayev

Azerbaijan State University of Economic 

master student

[email protected]


The concept of bankruptcy of financial institutions and its effects on the economy


Abstract

The article delves into the concept of bankruptcy for financial institutions and its broader economic ramifications. It discusses how bankruptcy is initiated when institutions are unable to meet their financial obligations, leading to a process where assets are assessed and utilized to repay outstanding debts. Bankruptcy is portrayed as offering both a fresh start for struggling institutions and a means for creditors to recoup some of their losses. The piece explores the impact of financial institution bankruptcy on the economy, positing that while it can provide institutions with a chance to restructure and potentially resume operations, it also carries implications for creditors, investors, and overall market stability. Different chapters of the Bankruptcy Code are discussed, highlighting how they apply to financial institutions, including asset liquidation (Chapter 7), reorganization (Chapter 11), and debt repayment plans (Chapter 13). It notes that the choice of bankruptcy chapter depends on factors such as the institution's financial condition and goals for restructuring.

Keywords: bankruptcy, financial institutions, economic effects, assets, market stability

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [558,41 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 52
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]