DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/126-130

Mintana Gaydarova 

Baku State University

master student

[email protected]


REVIEW OF INTERNATIONAL NORMS AND STANDARDS IN THE FIELD OF 

MASS MEDIA


Abstract

This article provides a comprehensive overview of the international norms and standards governing the field of mass media. It examines the significance of these norms in regulating the dissemination of information, protecting journalists' rights, and ensuring freedom of expression on a global scale. Through a detailed analysis of key documents and principles established by international organizations such as the United Nations and the Council of Europe, the article explores the fundamental principles underpinning media freedom and pluralism. Additionally, it highlights the challenges and opportunities associated with upholding these norms in an increasingly complex media landscape, including issues related to censorship, media ownership, and digital rights. By synthesizing diverse perspectives and scholarly research, this article offers valuable insights into the evolving role of international norms in shaping the future of mass media and promoting democratic values worldwide.

Keywords: mass media, freedom of expression, public opinion, access to information, content regulation, international norms and standards, media pluralism, protection of journalists, media independence

Mintanə Qaydarova

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Kütləvi informasiya sahəsində beynəlxalq norma və standartların icmalı


Xülasə

Bu məqalədə kütləvi informasiya vasitələri sahəsini tənzimləyən beynəlxalq norma və standartların hərtərəfli icmalı verilmişdir. O, qlobal miqyasda məlumatların yayılmasının tənzimlənməsində, jurnalistlərin hüquqlarının qorunmasında və ifadə azadlığının təmin edilməsində bu normaların əhəmiyyətini araşdırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yaradılmış əsas sənədlərin və prinsiplərin ətraflı təhlili vasitəsilə məqalədə media azadlığı və plüralizmin əsasını təşkil edən fundamental prinsiplər araşdırılır. Bundan əlavə, o, senzura, media mülkiyyəti və rəqəmsal hüquqlarla bağlı məsələlər də daxil olmaqla, getdikcə mürəkkəbləşən media landşaftında bu normaların qorunması ilə bağlı çətinlikləri və imkanları vurğulayır. Müxtəlif perspektivləri və elmi araşdırmaları sintez edərək, bu məqalə kütləvi informasiya vasitələrinin gələcəyinin formalaşmasında və bütün dünyada demokratik dəyərlərin təbliğində beynəlxalq normaların inkişaf edən rolu haqqında dəyərli fikirlər təklif edir.

Açar sözlər: kütləvi informasiya vasitələri, ifadə azadlığı, ictimai rəy, məlumat əldə etmək, məzmunun tənzimlənməsi, beynəlxalq normalar və standartlar, media plüralizmi, jurnalistlərin müdafiəsi, media müstəqilliyi 
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [507,13 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 41
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]