DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/217-221

İsa İsgəndərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant 

[email protected]


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏTBİQ OLUNAN KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK

VƏ ONUN MÜDAFİƏ METODLARI


Xülasə

Son illərdə planetimizdə bütün qabaqcıl infrastruktur və istehsal-xidmət sahələri informasiya texnologiyaları vasitəsilə idarə olunur və bu tendensiya daha da artır. Hətta artıq müasir döyüş texnologiyalarını belə, İKT-siz təsəvvür etmək döyüşdə uduzmağa bərabər sayılır.

Müasir dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı kibercinayətkarlığın meydana gəlməsinə və gündən-günə artmasına gətirib çıxarmışdır. BMT-nin hesabatında hər il 1,5 milyondan çox insanın internet vasitəsilə edilən cinayətlərin qurbanı olduğu və kibercinayət xarakterli fəaliyyət nəticəsində dəymiş ümumi ziyanın 1 milyard ABŞ dolları təşkil etdiyi bildirilir. Təbii ki, dünyaya tam inteqrasiya olunan Azərbaycan dövlətinin aidiyyəti sahəyə diqqətinin artırılması həm təqdirəlayiqdir, həm də müasir dövrümüzün tələblərindəndir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəmizdə bu istiqamətdə az iş görülməyib. Lakin Azərbaycanın təmsil olunduğu layihələrin strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, kibertəhlükəsizlik tədbirlərinin genişləndirilməsinin zəruriliyi heç kimdə təəccüb yaratmayacaqdır. 

Açar sözlər: kibertəhlükəsizlik, kibertəhdid, kiberhücum, informasiya təhlükəsizliyi, konvensiya


Isa Isgandarov

Azerbaijan State University of Economics

master student

[email protected]


Cyber security applied in the Republic of Azerbaijan and its protection methods


Abstract

In recent years, all advanced infrastructure and production-service areas on our planet are managed through information technologies, and this trend is increasing. Even imagining modern combat technologies without ICT is considered to be a losing battle.

In modern times, the development will not surprise anyone of information and communication technologies has led to the emergence of cybercrime and its increasing day by day. AUN report states that more than 1.5 million people are victims of cybercrime every year, and the total cost of cybercrime is $1billion. Of course, increasing the attention of the Azerbaijan state, which is fully integrated into the world, to the relevant fıeld is both commendable and one of the demands of our modern era.

It should be noted that little work has been done in this direction in our country. Hower, considering the strategic importance of the projects in which Azerbaijan is represented, the need to expand cyber security measures.

Keywords: cyber security, cyber threat, cyber attack, information security, convention 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [492,7 Kb] (yüklənib: 19)

Baxış: 55
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]