DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/208-211

Nəzrin Vəliyeva

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

magistrant

[email protected] 


MÜXTƏLİF SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ PİLOTSUZ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİNƏ VƏ PİLOTSUZ AVTOMOBİLLƏRDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİNƏ ÜMUMİ BAXIŞ


Xülasə

Avtonom nəqliyyat vasitələri (AV) və ya özünü idarə edən avtomobillər kimi də tanınan pilotsuz nəqliyyat vasitələri, çoxsaylı üstünlükləri və imkanları sayəsində müxtəlif sənaye sektorlarında inqilab etmək potensialına malikdir.

Pilotsuz nəqliyyat vasitələri yeraltı mədənlər, dərin çuxurlar və ya yüksək çirklənmə səviyyəsi olan ərazilər kimi insan operatorları üçün çətin və ya təhlükəli ola biləcək ərazilərə daxil ola bilər. Avtonom nəqliyyat vasitələri fasilələrə ehtiyac olmadan işləyə bilər ki, bu da mədən və tikintidə əməliyyat səmərəliliyinin və məhsuldarlığın artmasına səbəb olur. Əməliyyatları optimallaşdırmaq və resurs istehlakını azaltmaqla, pilotsuz nəqliyyat vasitələri daha davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz mədən və tikinti təcrübələrinə töhfə verə bilər. Çoxlu üstünlüklərə baxmayaraq, pilotsuz nəqliyyat vasitələrinin mədənçıxarma və tikintiyə inteqrasiyası diqqətli planlaşdırma, mövcud iş axınları ilə inteqrasiya və bu sənayelərin unikal problemlərini həll etmək üçün texnologiyanın kifayət qədər möhkəm olmasını tələb edir. Bununla belə, texnologiya irəliləməyə və qəbul olunmağa davam etdikcə, sürücüsüz avtomobillərin istifadəsi bu sənayeləri dəyişdirərək, onların əməliyyatlarında təhlükəsizlik və səmərəliliyi artıraraq daha geniş yayılacaq.

Açar sözlər: pilotsuz nəqliyyat vasitələri, avtonom, Süni intellekt, təchizat zənciri, Qabaqcıl Sürücüyə Yardım Sistemləri, avtomatlaşdırma, sensor sistemləri


Nazrin Valiyeva

Azerbaijan State Oil and Industry University

master student

[email protected]


An overview of the importance of unmanned vehicles in various industries and the 

current state of artificial intelligence in unmanned vehicles 


Abstract

Unmanned vehicles, also known as autonomous vehicles (AVs) or self-driving cars, have the potential to revolutionize various industrial sectors due to their numerous advantages and capabilities.

Unmanned vehicles can enter areas that would be difficult or dangerous for human operators, such as underground mines, deep pits, or areas with high levels of pollution. Autonomous vehicles can operate continuously without the need for interruptions, leading to increased operational efficiency and productivity in mining and construction. By optimizing operations and reducing resource consumption, unmanned vehicles can contribute to more sustainable and environmentally friendly mining and construction practices. Despite the many benefits, integrating unmanned vehicles into mining and construction requires careful planning, integration with existing workflows, and ensuring the technology is robust enough to address these industries' unique challenges. However, as the technology continues to advance and gain acceptance, the use of driverless cars will become more widespread, transforming these industries and increasing safety and efficiency in their operations.

Keywords: unmanned vehicles, autonomous, Artificial Intelligence, supply chain, Advanced Driver Assistance Systems, automation, sensor systems

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [484,6 Kb] (yüklənib: 16)

Baxış: 46
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]