DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/185-191

Əvəzəli Əliyev 

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


MAŞIN, CİHAZLARIN VƏ APARATLARIN DİNAMİKASI, MÖHKƏMLİYİ


Xülasə

Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası və sabitliyi mühəndislik dizaynının və inkişafının əsas aspektləridir. Bu anlayışlar texniki sistemlərin təhlükəsizliyini, səmərəliliyini və davamlılığını təmin etmək üçün əsasdır. Bu məqalədə biz maşın və aparatlar kontekstində dinamika və sabitliyin əsas prinsiplərini, eləcə də onları təmin etmək üçün istifadə olunan metod və texnologiyaları nəzərdən keçirəcəyik.

Tədqiqatın əsas məqsədi Maşınların, cihazların və aparatların dinamikasının dərindən öyrənilməsi və bu istiqamətdə araşdırmaların aparılmasıdır. Bu dinamikanı öyrənmək üçün təhlil və sintez metodundan istifadə edilmişdir. Statistik metodlardan da istifadə edilmişdir.

Bu məqaləni yazarkən müxtəlif mənbələrdən istifadə edilmişdir. Belə ki, informasiya bazasını yerli və xarici məqalələr, elmi əsərlər, statistik məlumatlar və tədris materialları təşkil edirdi. Uzunmüddətli tədqiqat məlumat bazasının olmaması tədqiqatın əsas məhdudiyyətlərindən biridir.

Tədqiqat nəticəsində maşın və cihazların dinamikası məsələləri istiqamətində texnologiyaların və təhlil metodlarının inkişafı gələcəkdə daha təkmil və etibarlı texniki sistemlər yaratmağa imkan verəcək tətbiqlər müəyyən edilmişdir.

Açar sözlərmaşın, cihaz, dinamika, möhkəmlik, texnologiya


Avazali Aliyev 

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]


Dynamics, stability of machines, devices and apparatus


Abstract

Dynamics and stability of machines, devices and apparatus are key aspects of engineering design and development. These concepts are fundamental to ensure the safety, efficiency and durability of technical systems. In this article, we will review the basic principles of dynamics and stability in the context of machines and apparatus, as well as the methods and technologies used to achieve them.

The main goal of the research is the in-depth study of the dynamics of machines, devices and apparatus and conducting research in this direction. The method of analysis and synthesis was used to study this dynamic. Statistical methods were also used.

Various sources were used in writing this article. Thus, the information base consisted of local and foreign articles, scientific works, statistical data and educational materials. The lack of a long-term study database is one of the main limitations of the study.

As a result of the research, the development of technologies and analysis methods in the direction of the dynamics of machines and devices, applications that will allow creating more advanced and reliable technical systems in the future have been determined.

Keywords: machine, device, dynamics, solidity, technology

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [840,82 Kb] (yüklənib: 16)

Baxış: 46
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]