DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/179-184

Əvəzəli Əliyev

Azərbaycan Texniki Universiteti

magistrant

[email protected]


MAYE, QAZ VƏ PLAZMA MEXANİKASI


Xülasə

Maddənin fizikası dünyasında hər birinin özünəməxsus xassələri və davranışı olan heyrətamiz müxtəlif vəziyyətlər mövcuddur. Lakin bütün bu vəziyyətlərdən maye, qaz və plazma xüsusi maraq və əhəmiyyət kəsb edir. Onların öyrənilməsi nəinki təbiətin əsas qanunlarını daha dərindən dərk etməyə imkan verir, həm də müxtəlif elmi sahələrdə və texnologiyalarda tətbiq tapır.

Tədqiqatın əsas məqsədi maye, qaz və plazma mexanikasının dərindən öyrənilməsi və bu istiqamətdə araşdırmaların aparılmasıdır. Maye, qaz və plazma mexanikası məsələlərini öyrənmək üçün təhlil və sintez metodundan istifadə edilmişdir. Bençmarkinq və sorğu metodlarından da istifadə edilmişdir.

Bu məqaləni yazarkən müxtəlif mənbələrdən istifadə edilmişdir. Belə ki, informasiya bazasını yerli və xarici məqalələr, elmi əsərlər, statistik məlumatlar və tədris materialları təşkil edirdi. Uzunmüddətli tədqiqat məlumat bazasının olmaması tədqiqatın əsas məhdudiyyətidir.

Tədqiqat nəticəsində Maye, qaz və plazma mexanikası məsələləri istiqamətində təbiətin əsas qanunları haqqında anlayışımızı genişləndirməyə və bəşəriyyətə fayda verə biləcək yeni texnologiyalar və tətbiqlər müəyyən edilmişdir.

Açar sözmaye, qaz, plazma, mexanika,texnologiya


Avazali Aliyev 

Azerbaijan Technical University

master student

[email protected]

Liquid, gas and plasma mechanics


Abstract

In the world of matter physics, there is an amazing variety of states, each with unique properties and behavior. But of all these states, liquid, gas and plasma are of special interest and importance. Their study not only allows a deeper understanding of the basic laws of nature, but also finds application in various scientific fields and technologies.

The main goal of the research is the in-depth study of liquid, gas and plasma mechanics and conducting research in this direction. The method of analysis and synthesis was used to study the problems of liquid, gas and plasma mechanics. Benchmarking and survey methods were also used.

Various sources were used in writing this article. Thus, the information base consisted of local and foreign articles, scientific works, statistical data and educational materials. The lack of a long-term study database is a major limitation of the study.

As a result of the study, the main factors affecting the efficiency of liquid, gas and plasma mechanics problems were determined.

Keywords: liquid, gas, plasma, mechanics, technology

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [304,07 Kb] (yüklənib: 16)


Baxış: 54
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]