Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv

JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:
TİBB          MEDICINE
Kəmalə Mirabbas qızı Həsənova
Turşu-qələvi müvazinəti və elektrolitlər
6
Elcin Nizami Huseyn
Deep learning method for early prognosis of Parkinson’s disease acuteness
9
Sayalı Yolçu qızı İbrahimovaGülarə Rüfət qızı Sadıxova
Katarakta
15
Xatirə Novruz qızı Xələfli, Nərgiz Mehman qızı Zeynalova, Svetlana Nəsirovna Xanbutayeva
Parazitar xəstəliklərin müalicəsinin qiymətləndirmə meyarları 
19
Gülarə Rüfət qızı Sadıxova, Sayalı Yolçu qızı İbrahimova
Endokrin sistemin xəstəlikləri. Şəkərli diabet 
23
Emin MammadovElcin Nizami Huseyn
Prediction of pathological stage in prostate cancer patients by prostate mri:
artificial neural networks methods
27

BİOLOGİYA ELMLƏRİ VƏ AQRAR ELMLƏR          BIOLOGICAL SCIENCES AND AGRARIAN SCIENCES
Dursun Miri qızı Adıgözəlova, Turay Fəxrəddin oğlu İsgəndərov
Tut ipəkqurdunun sənaye yemləmələri üçün optimal bəslənmə normaları
32
Kəmalə Ərəstun qızı Sadıqova
Abşeronda introduksiya olunmuş Hippophae rhamnoides l. növünün böyümə və inkişafı
37
Ziyəddin Mahmud oğlu Məmmədov, Nailə Zahir qızı Əliyeva
Quraqlıq stresinin qarğıdalı cücərtilərinin inkişafına və fermentlərin aktivlik dinamikasına təsiri
41
Ramil Telman oğlu Məmmədov
ADAU-nun “Bildirçin yetişdirilməsi üzrə tədris mərkəzində” talvar altında faraon
bildirçinlərinin müxtəlif sistemlərdə saxlanma texnologiyası
45
Nərmin Əzizova
Biologiyanın tədrisi metodikasında interaktiv təlim üsulları və tətqiqatçılıq bacarıqlarının inkişafı
48

KİMYA        CHEMİSTRY
Nərgiz Təhmasib qızı Rəhimli, Günel Arif qızı Məmmədova, Nəcabət Asif qızı Şükürlü
Nadir torpaq elementlərinin lantanoidlər qrupuna aid olan serium metalinin xüsusiyyətləri və
adsorbsiya xassələrinin öyrənilməsi (ədəbiyyat icmalı)
52

YER ELMLƏRİ          EARTH SCIENCES
Zəki Abdulla oğlu Vəliyev
Metallogenik proqnozlaşdırmada aerokosmik tədqiqatların rolu (Azərbaycanın sürmə-civə filiz formasiyası yataqları timsalında)
57

Baxış: 1 504
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az