DOI: 10.36719/2663-4619/59/22-25
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Lənkəran Dövlət Universiteti
k.aliyevaugur@gmail.com

KİÇİK MƏKTƏBLİ YAŞLI AUTİZMLİ UŞAQLARA SOSİAL BACARIQLARIN
ÖYRƏDİLMƏSİNİN PEDAQOJİ ƏSASLARI
Xülasə
20 ci əsrin əvvəllərində psixi inkişaf  baxımından yaşıdlarından geri qalan uşaqlara sosial bacarıqların öyrədilməsi inkişaf etməyə başladı. Bunun ardınca bir sıra yanaşmalar yarandıki uşaqların bu səpgidə inkişafı üçün əvəzsiz rol oynadı. Kiçik məktəbli yaş dövründə autizmli uşaqlara sosial bacarıqların öyrədilməsi  uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün olduqca vacibdir. Təhsil prosesində akademik biliklərə yiyələnmə ilə yanaşı sosial bacarıqların da öyrədilməsinin yanaşı tədris olunması bu uşaqların cəmiyyətdə asılı olmadan yaşaya bilmələri, sosial normalar çərçivəsində hərəkət edə bilmələri üçün vacibdir. Məqalədə müxtəlif nəzəri istiqamətlərə əsaslanaraq sosial bacarıqların öyrədilməsinin izahı verilmişdir. Bu isə sosial bacarıqların öyrədilməsini asanlaşdırır. 
Açar sözlər: sosial bacarıq, sosial öyrənmə, birbaşa öyrənmə,öyrənmə nəzəriyyələri, sosial performans, autizm, kiçik mətəbli yaş dövrü

Pedagogical principals of teaching the social skills to little school aged autistic children
Summary
The article called "Pedagogical principals of teaching the social skills to little school aged autistic children" deals with the ways of teaching social skills to the children with Autism Spectrum Disorder. In the begining of 20 th century teaching the social skills to the children who fell behind their peers in terms of psychological development began to improve. Following this, some approaches appeared and played a significant role in the development of children in this regard. 
In education process, besides prossesing academic knowledge, teaching social skills is important for these children to be able to live independitly (without dependence on anyone) in the society and behave in the frame of social norms. The explanation of learning social skills is noted, based on different theoretical aspects in the article and this facilitates teaching process of social skills. 
Key words: social skills, social learning, direct learning, learning theories, autism, little school age period, social performance

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [152,87 Kb] (yüklənib: 7)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com