DOI: 10.36719/2663-4619/59/47-60
Baqer Mirza Hasanvand
Allameh Tabatabai University (İran, Tehran)
hasanvand06@yahoo.c
Kiyan Gholam Javadi Tarziloo
Baku State University
psy.k.j2016@gmail.com
Mahbube Mostafa Khiri
İran, Tehran
Mahboubeh.kheiri@gmail.com

مقایسه اثربخشی درمان رفتاری بارکلی، خانواده درمانی ساختاری مینوچین و نوروفیدبک بر

 اضطراب کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی


A Comparison between Barkley Behavioral Therapy, Minuchin Structural Family Therapy and
Neuro-feedback on Anxiety among children suffering from
Attention Deficit – Hyperactivity Disorder
Summary
Background & objective: Due to the consequences of attention deficit - hyperactivity disorder, various therapy approach have been formed. This research aimed to investigate a comparative study between Barkley behavioral therapy, Minuchin structural family therapy and neuro-feedback on anxiety among children suffering from attention deficit – hyperactivity disorder. 
Methods: This study was a quasi - experimental pretest-posttest with a control group. The study population consisted of all primary school student in Karaj in 2018. By using cluster sampling method, 400 students selected and screening conducted for hyperactivity and anxiety. The sample consisted of 40 (10 for each group) students and their mothers were selected by as an available and randomly recruits to each of groups. Instruments for gathering data were semi-structured diagnostic interview (K-SADS), short diagnostic scale for hyperactivity and attention deficit disorder (Caners, 1999) and multidimensional child anxiety scale (March et al., 1997). Then, the participants in the experimental groups (Three groups) participated in Barkley behavioral therapy (9 sessions of 90 min), Minuchin structural family therapy (8 sessions of 90 min) and neuro-feedback (25 sessions of 30 min), while the control group did not receive any intervention. Then, the data were analyzed using SPSS.v21 software and statistical tests such as MANCOVA and ANCOVA. Data analysig was performed with SPSS.v16 and significant levels of all tests set on 0.05.
Results: The results indicate that Barkley behavioral therapy, Minuchin structural family therapy and neuro-feedback have significant impact on anxiety among children suffering from attention deficit – hyperactivity disorder, generally (P < 0.01). Furthermore, post-hoc test revealed that the efficacy of therapies on anxiety of experiment groups is different (P < 0.01). Three months follow-up results represent resistance of therapies (P > 0.01).
Conclusion: So, using of these therapies for reduction of anxiety among children suffering from attention deficit – hyperactivity disorder.
Key words: Barkley behavioral therapy, Minuchin structural family therapy, neuro-feedback, anxiety, attention deficit – hyperactivity disorder

Xülasə
Ümumi məlumat və hədəf: Diqqət çatışmazlığı - hiperaktivlik pozuntunun nəticələrinə görə müxtəlif terapiya yanaşması meydana gəldi. Bu tədqiqat Barkley davranış terapiyası, Minuchin struktur ailə terapiyası və diqqət çatışmazlığı - hiperaktivite pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqlar arasında narahatlığa dair neyro-əks əlaqə arasındakı müqayisəli bir araşdırmanı araşdırmağı hədəflədi.
Metodlar: Bu iş bir nəzarət qrupu ilə yarı eksperimental bir ön sınaq-sonrakı test idi. Tədqiqat populyasiyası 2018-ci ildə Kərəcdəki bütün ibtidai sinif şagirdlərindən ibarət idi. Klaster seçmə metodundan istifadə edərək 400 tələbə seçildi və hiperaktivlik və narahatlıq üçün müayinə aparıldı. Nümunə 40 (hər qrup üçün 10) tələbədən ibarət idi və anaları qrupların hər birinə mövcud və təsadüfi bir işə qəbul olaraq seçildi. Məlumat toplamaq üçün alətlər yarı strukturlaşdırılmış diaqnostik görüşmə (K-SADS), hiperaktivlik və diqqət çatışmazlığı pozuntusu üçün qısa diaqnostik miqyas (Caners, 1999) və çox ölçülü uşaq narahatlığı tərəzisi (Mart və digərləri, 1997) idi. Daha sonra, təcrübə qruplarındakı iştirakçılar (Üç qrup) Barkley davranış terapiyasında (9 dəqiqəlik 9 seans), Minuchin struktur ailə terapiyasında (8 seans 90 dəq) və neuro-feedback (geri bildirim), (30 dəqədə 25 seans) iştirak etdilər. nəzarət qrupu heç bir müdaxilə almadı. Sonra məlumatlar SPSS.v21 proqramı və MANCOVA və ANCOVA kimi statistik testlərdən istifadə edərək təhlil edildi. Məlumat analizi SPSS.v16 və 0.05-də təyin olunmuş bütün testlərin əhəmiyyətli səviyyələri ilə aparılmışdır.
Nəticələr göstərir ki, Barkley davranış terapiyası, Minuchin struktur ailə terapiyası və neyro-geribildirim ümumiyyətlə diqqət çatışmazlığı - hiperaktivite pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqlar arasında narahatlığa əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir (P <0.01). Bundan əlavə, post-hoc testi təcrübələrin qrupların narahatlığı üzərində müalicələrin effektivliyinin fərqli olduğunu göstərdi (P <0.01). Üç ay davam edən nəticələr terapiyanın müqavimətini göstərir (P> 0.01).
Nəticə: Beləliklə, diqqət çatışmazlığı - hiperaktivite pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqlar arasında narahatlığın azaldılması üçün bu müalicələrin istifadə edildi.
Açar sözlər: Barkley davranış terapiyası, Minuchin struktur ailə terapiyası, neyro-əks əlaqə, narahatlıq, diqqət çatışmazlığı - hiperaktivlik pozuntusu

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [7,43 Mb] (yüklənib: 5)


© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com