DOI: 10.36719/2663-4619/59/86-88
Məlik Şıxbala oğlu Məlikov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
melikmelikov1960 @mаil.ru

VİTAGEN TƏHSİL ANLAYIŞI VƏ TƏHSİLDƏ HOLOQRAFİK YANAŞMA
Xülasə
Məqalədə “müəllim-şagird” münasibətləri təhlil olunur. Bu öz-özünə yaranan bir reallıq deyil. Bu cür münasibətin əsasını yaş xüsusyiətləri nəzərə alınaraq ciddi təşkil olunan pedaqoji proses təşkil edir. “Müəllim-şagird” münasibətləri mənəvi-psixoloju səpkidə qurulmalıdır. Lakin hətta funksional baxımdan da bu münasibətin genişlənməsi və möhkəmlənməsi mümkündür.  
Açar sözlər:Vitagen təhsil, həyati təcrübə, differensiallaşma qiymətləndirmə,qurulma, holoqrafiya, hologram,holoqrafik yanaşma, vitagen proyeksiya, konstruktiv proyeksiya, vitagen informasiya

The concept of vitagen education and the holographic approach to education
Summary
The article discusses the issue of cooperation "teacher-student" The author says that this is a reality that arises, however, not by itself, not spontaneously, but according to the strict laws of a pedagogically organized process, taking into account the age and capabilities of students. He comes to the conclusion that cooperation between teacher and student is possible and necessary on a moral and psychological level. However, even at the functional level, regardless of the age of the students, it can "grow flesh" in the framework of the usual pedagogical process
Key words: Vitagenic education, life experience, assessment, differentiation, design, holography, hologram, holographic approach, vitagenic projection, constructive projection, vitagenic information

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [132,95 Kb] (yüklənib: 3)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com