DOI: 10.36719/2663-4619/59/89-92
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Lənkəran Dövlət Universiteti
k.aliyevaugur@gmail.com

TƏLİM PROSESİNDƏ AUTİZMLİ UŞAQLARIN ÖYRƏDİLMƏSİNİN İMKAN VƏ YOLLARI
Xülasə

"Təlim prosesində autizmli uşaqlara öyrətmənin imkan və yolları" məqaləsində məktəbəqədər və kiçik məktəbli yaş dövründə öyrətmə texnikalarının müxtəlifliyindən və bu müxtəlifliyin uşağa fərdi yanaşmanın düzgün təşkil olunmasına kömək etməsindən bəhs olunur. Pedaqoqun düzgün dəyərləndirmə və düzgün proqram seçməsi uşağın daha tez mənimsəməsinə və vaxta qənaət etməsinə gətirib çıxarır. Autizmli uşaqların öyrənməsini sürətləndirəcək və valideynlərin belə rahatlıqla istifadə edə biləcəyi metodlar məqalədə geniş təsvir olunmuşdur.
Açar sözlər: təlim, oyun, dəyərləndirmə, davranış pozuntusu, autizm, inkişaf, metod, bacarıq, proqram, Doman metodu, Son Rise proqramı 

The possibility and the ways  of teaching the autistic children in the instruction process
Summary
The article named "The possibility and the ways of teaching the autistic children in the instruction process" deals with the diversity of the teaching techniques and its help to the proper organisation of an individual approach to a child in the preschool and little school age period. 
Choosing the right teaching method and assessment program by the teacher leads to a quick comprohension of the child and time saving. The methods wich the parents can even use easily, will accelerate the learning processes of autistic children are broadly described in the article.
Key words: Instruction, game, assessment, behavioral disorder, autism, development, method, ability, program, Doman method, The Son Rise Program 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [140,6 Kb] (yüklənib: 3)


© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com