JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:
Vüqar İmanəli oğlu Cəfərov, Rəşad Mais oğlu Qubatov
Mil-Qarabağ kadastr rayonun ərazisində yayılmış torpaqların aqroekoloji səciyəsi (Ağdam rayonunu timsalında)

4
Aysel Rafiq qızı Əlizadə, Şəhla Rafael qızı Yusubova,
Şəfəq Əlif qızı Məmmədova, Jalə Həsən qızı Zeynalova
Yaşlı əhali arasında ağız boşluğunun selikli qişasının xəstəliklərinin yayılması
8
Nəcibə Zeynalabidin qızı Mirmövsümova
Abşeronun suvarilan boz-qonur torpaqlarında gübrələrin badımcan bitkisinin məhsuldarlığına və kefiyyətinə təsiri
12
Sevinc Nadir qızı Kərimova
Qadınlarda qonoreya
16
Nərgiz Firuz qızı Həkimova
Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş boz-qonur torpaqlarının  rekultivasiya tədbirləri bloku
19
Sevinc Nadir qızı Kərimova
Uşaqlığın fibroması
22
Nailə Zahid qızı Əliyeva
Əlincəçay hövzəsində təbii və antropogen təsirlər nəticəsində baş verən ekoloji
problemlər və onların aradan qaldırılması yolları
25
Kamil Zakir oğlu İbrahimli
Aqrolandşaftların paylanması ilə suvarma arasında korrelyasiya əlaqəsinin müəyyən edilməsi
29
Ləman Faiq qızı Verdiyeva
Kiçik heyvandarlıq təsərrüfatlarında yemlərin hazırlanmasında resursqənaətli texnologiyalar və texniki vasitələrin əsaslandırılması
36
Ayşən Müşviq qızı Bədəlova
Kür-Araz ovalığının şərq hissəsində suvarılan torpaqların ekogeomorfoloji cəhətdən təhlili və tarazlı inkişafının idarə edilməsi yolları  
43
Ceyhun Daməd oğlu Bağırov
Antiklinal və monoklinal Acinohur-Ceyrançöl alçaqdağlığı morfostrukturların formalaşması və inkişafi xüsusiyyətləri
46
Fidan Natiq qızı Nurullazadə
Tropopauza səviyyəsində uçuş şəraitinin qiymətləndirilməsi
49
Jalə Ehtibar qızı Tağızadə
Böyük Qafqazin cənub-şərq yamacında antropogen transformasiyanın qiymətləndirilməsi
53
Məlahət Fikrət qızı Rəcəbli
Relyef və onun genetik tiplərinin kür-araz ovalığı aqrokomplekslərinin formalaşmasına təsiri
57
Qüdrət Tərlan oğlu Məmmədli
Böyük Qafqazın cənub yamacının hissəsinin morfostruktur vahidlərinin
kompleks geomorfoloji xarakteristikası və relyefinin geodinamik xüsusiyyətləri
61
Reyhan Fikrət qızı Rüstəmova
Orta Araz düzənlikərinin müasir arid landşaftlarının differensasiya xüsusiyyətləri
64
Seydağa Əliməmməd oğlu Ağazadə
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı sahələrinin əlaqəli inkişaf istiqamətləri
67
Sonaxanım Niyazi qızı Zaliyeva
Cənub-şərqi Şirvan düzünün torpaq və bitki örtüyünün əsas xüsusiyyətləri
71
Zeynəb Zəkəriyyə qızı Qurbanzadə
Böyük Qafqazin cənub yamacının dağ geosistemlərinin transformsiyasina təsir edən amillərin tədqiqi
75
Aytən İsmayıl qızı Bağırlı
Kürü tökdükləri substrata görə balıqların ekoloji qrupları
78
Sevinc Şöhrəddin qızı Qarayeva
Aqrar sahədə sahibkarliq fəaliyyətinin innovativ inkişaf perspektivləri
82
Elnurə Natiq qızı Məmmədli
Coğrafiya kurikulumunda litosfer mövzusunda Azərbaycan coğrafiyasının yeri ..
85© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com