Səxavət Böyükağa oğlu Əhmədli
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant
sexavet.99@mail.ru

İSTİNTAQ SƏHVLƏRİNİN KRİMİNALİSTİK CƏHƏTLƏRİ

Açar sözlər: Cinayətlərin istintaqı, texniki-texnoloji səhvlərfərziyyələr, istintaqın təşkili, taktiki əməliyyat

Criminalistic aspects of investigative errors
Summary
Investigative errors are a fairly broad concept. It includes in itself criminalistic errors in the conduct of the investigation, investigative errors in violation of the requirements of Criminal Procedure Law, as well as investigative errors in connection with the improper application of criminal law.
It should be noted that most of the mistakes made during the investigation of crimes are also due to non-observance of their criminalistic character. During the investigation, the provisions of criminality science are not always strictly observed. In this case, it leads toandandality during the implementation of the investigation, which will lead to the fact that the investigation is thorough, complete and ubyektiv not conducted. There are numerous opinions in the legal literature on the criminalistic characteristic of investigative errors in the science of criminalism.
Key words: Investigation of crimes, technical and technological errors, assumptions, organization of the investigation, tactical operation 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [133.76 Kb] (yüklənib: 3)


© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com