Vəfa İbrahim qızı Məhərrəmova
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
böyük elmi işçi

İNTRUDUKSİYA OLUNMUŞ MÜXTƏLİFPLOİDLİ TUT SORTLARININ
YEMLİK KEYFİYYƏTİNİN BARAMANIN TEXNOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ
 TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ

Açar sözlər:  tut, sort, introduksiya, barama, xam ipək çıxımı, ipəklilik, metrik nömrə

Results of studyıng the effect of feed qualıty of ıntroduced multıple 
varıetıes on technologıcal ındıcators of cocoon
Summary
The article provides information on the technological features of cocoons obtained from silkworms fed on the leaves of mulberry varieties imported from different countries.
We are talking about raw silk yield, total length of cocoon wire, metric number of silk thread, dry cocoon yield from live cocoon, raw silk yield indicators. These indicators may differ depending on the hereditary characteristics of different varieties.
Keywords: Mulberry, sort, introduction, cocoon, raw silk yield, silkiness, metric number

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [133.73 Kb] (yüklənib: 20)


Bakış: 44
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]