Şahlar Mahmud oğlu Babayev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
texnika elmləri doktoru, dosent
Camaləddin Ələkbər oğlu Məmmədov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
texnika elmləri doktoru,  professor
Səfiyyə İbrahim qızı Məhərrəmova
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

LİFLİ PAMBIQ ÇİYİDLƏRİNİN KOMBİNƏ EDİLMİŞ “ADAU” ÜSULU İLƏ
ÇEŞİDLƏNMƏSİ VƏ SƏPİN MATERİALI İSTEHSALI ÜÇÜN YENİ
 TEXNOLOGİYALARIN İŞLƏNMƏSİ

Açar sözlər: lif, pambıq, çiyid, kombinə edilmiş, çeşidləmə, səpin  materialı, istehsal, texnologiya 

Development of new technologies for sorting of fibrous cotton stalks by
the combined method “ADAU” and production of sowing material
Summary
The article is devoted to the development of technologies for the production of quality sowing material, which is the main problem of cotton growing, which has a greater share in the agricultural sector, which is the basis of the economy of the republic. 
For this purpose, a new technology for the production of sowing material was developed as a result of the selection of biologically mature yarns during the combined sorting of fibrous cotton yarns, as well as processing of these yarns by the proposed method, and two positive decisions were made by the Intellectual Property Agency. 
In addition to the mentioned advantages of the proposed technology, the use of low-percentage starch solution, as well as absorbents with high absorption capacity (zeolite or bentonite) in the country to improve the quality of sowing material in the production of sowing material as a result of processing raw materials. indicates that it has indicators.
Key words: fiber, cotton, yarn, combined, sorting, sowing material, production, technology

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [373.39 Kb] (yüklənib: 48)


Bakış: 114
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]