Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
Aidə Məhəmməd qızı Cəlilzadə
Naxçıvan Dövlət Universiteti
dissertant

AMERİKA MEDİA DİSKURSUNDA İŞLƏNƏN BEYNƏLXALQ
 TƏŞKİLAT ADLARINI BİLDİRƏN ABREVİATURLAR
Xülasə
Məqalədə Amerika media diskursu və abreviasiyanın media diskursunda əhəmiyyəti beynəlxalq və dövlətlərarası təşkilat adları nümunəsində təhlil olunur. Aparılan təhlillər nəticəsində göstərilir ki, Amerika media diskursunda beynəlxalq təşkilat adlarını bildirən abreviaturlar ayrıca tematik qrup təşkil edir. Həmçinin vurğulanır ki, Amerika media diskursunda milli dövlət və özəl təşkilatların, eləcə də qeyri-dövlət təşkilatlarının adlarını bildirən abreviaturlar həm sayca çoxdur, həm də müxtəlifliyi ilə seçilir. Bu abreviaturlar ümumi abreviatur sisteminin əsas hissəsini təşkil edir. 
Məqalədə nümunə kimi göstərilən təşkilat adlarının abreviaturları struktur-semantik və funksional baxımdan təhlil olunur. Britaniya media diskursu abreviaturları ilə Amerika media diskursu abreviaturları nümunələr əsasında qarşılaşdırılır. Onlar arasındakı oxşar və fərqli xüsusiyyətlər aydınlaşdırılır. 
Açar sözlər: media diskursu, Amerika, beynəlxalq, təşkilat, abreviatura

Aida Mahammad Jalilzada
Abbreviations denoting international organization names used in the American discourse
Abstract
In the article American media discourse and the importance of an abbreviation in the media discourse are analyzed in the samples of international and intergovernmental organization names. It is expressed that international organization names used in the American discourse make a special thematic group. It is also mentioned that abbreviations denoting national government and private organization names as well as abbreviations of non-governmental organizations are greater in number and are also distinguished for their diversity. These abbreviations constitute the main part of the general abbreviation system. 
The abbreviations of organization names given as examples are analyzed from structural-semantic and functional aspects. Abbreviations of British media discourse and American media discourse are contrasted with examples. The similarities and differences between them are clarified.  
Key words: media discourse, America, international, organization, abbreviation

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [157 Kb] (yüklənib: 46)


Baxış: 380
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]