Süleyman Cavanşir oğlu Süleymanov
Bakı, Azərbaycan
Doktorant

YOXSULLUQ CƏMİYYƏTDƏ PROBLEM VƏ İNKİŞAFI ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİL KİMİ
Xülasə
Sosial problemlərin çoxluğu yalnız çətinlik yaradan və cəmiyyətə ziyan vuran faktor kimi yox, həm də həmin cəmiyyətin inkişafını stimullaşdıran aspekt olaraq hər zaman çıxış edib və edir. Vaxtında düzgün reaksiya vermək və uyğunlaşaraq təkmilləşməyə doğru getmək insan tarixi boyu evolusiyaya təkan verən faktor olmaqdadır. Günümüzdə istənilən formada və miqyasda problemlər və məsələlər var ki, onları həlli vacib və zəruridir. Lakin bəzi məsələlər heç bir zaman tam şəkildə həll oluna bilməz, insan faktoru, ayrı-ayrı fərdlərin maraqları və s. buna imkan verməz. Ona görə də, reallığa uyğun olaraq biz yalnız adaptiv formada problemləri inkişaf üçün stimul aspektində görməliyik. “Problem” sözü mənfi xarakter daşıyan anlayış yox, daha yaxşı və inkişaf etmiş mühitə aparan faktor kimi görünməlidir. İnsan tarixinin buqədər vaxtdan sonra hazırki vəziyyətinə gəlməsi, “problemlərin” çox olduğundan və insanların təşəbbüslərindəndir. Həll edilən bir məsələ, yeni gələcəyin fundamentində duran obyektdir.
Açar sözlər: sosial problem, problem və məsələ, inkişaf, stimul, təkmilləşmə, cəmiyyət, maraqlar

Suleyman Javanshir Suleymanov

Poverty as a problem and developing factor in society
Abstract
Many social problems have always acted and continue to act not only as a factor that creates difficulties and harms society, but also as an aspect that stimulates the development of that society. Responding in a timely manner and adapting to perfection has been a factor in human evolution throughout history. Today, there are problems and issues of any form and scale, the solution of which is important and necessary. However, some issues can never be fully resolved, the human factor, the interests of individuals, and so on. does not allow it. Therefore, in reality, we should see problems only in an adaptive form in terms of incentives for development. The word "problem" should not be seen as a negative concept, but as a factor leading to a better and more developed environment. The fact that human history has come to its present state after such a long time is due to the fact that there are many "problems" and human initiatives. One issue that needs to be addressed is the foundation of a new future.
Key words: social problem, problem and issue, development, stimulus, improvement, society, interests

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [154,87 Kb] (yüklənib: 1)Baxış: 19
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]